تلاش‌های اشرف‌نشانها و کارزارهای مقاومت ایران در ماههای اخیر

گفتگو با مهندس حسین یعقوبی

بعد از تظاهرات بزرگ ایرانیان درنیویورک، در روزهای اخیر شاهد تجمعات و تظاهرات هموطنانمان در شهرهای مختلف کشورهای اروپایی و آمریکا بودیم. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم به تجمعاتی که در شهرهای مختلف کشور آلمان بوده بپردازیم.

این تجمعات البته در کشور آلمان چیز جدیدی نیست و تا آنجا که من اطلاع دارم بسیاری از هواداران سازمان مجاهدین در چندین دهه گذشته در بسیاری از شهرهای کشورهای مختلف از جمله آلمان در راستای افشای جنایات رژیم آخوندی همواره در سرما و گرما و در طوفان و شرایط بسیار بسیار حساس در خیابانها بودند تا صدای مردم ایران را به گوش جهانیان برسانند.

لطفا به اشتراک بگذارید: