بررسی جلسه رئیسی با عنوان آسیبهای اجتماعی و برنامه‌ریزی دشمن

گفتگو با میثم ناهید

بعد از ظهر روز یکشنبه، رئیسی جلاد در جلسه‌یی با عنوان آسیبهای اجتماعی و برنامه‌ریزی دشمن برای تخریب ارزش‌ها با شرکت وزرای اطلاعات، کشور، پاسدار سلامی، رئیس بسیج ضدمردمی بحرانهای اجتماعی گریبانگیر رژیم را بررسی کردند.

خبرگزاری حکومتی ایرنا نوشت:

رئیس جمهور با اشاره به پروژه برنامه‌ریزی شده دشمن برای تخریب ارزش‌های فرهنگی، نقش رسانه به‌ویژه صداوسیما در فرهنگ‌سازی و مقابله با آثار سوء ناهنجاری‌های اجتماعی را بسیار مهم ارزیابی کرد.

در این برنامه می‌خواهیم ببنیم که منظور رژیم آخوندی کدام آسیبهای اجتماعی است؟

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: