پیام دکتر محمدعلی شیخی مسئول کمیسیون دانشگاه‌ها و مدارس عالی در شورای ملی مقاومت

به‌مناسبت بازگشایی مدارس و دانشگا‌ه‌های کشور

به نام آزادی

به نام ایران

به نام دانشجویان و دانشگاهیان مقاوم و سر موضع و پیگیر انداختن رژیم آخوندی

جنبش دانشجویی ایران دو ماه دیگر در ۱۶آذر ۱۴۰۲ هفتاد ساله می‌شود. امروزه تقریبا هفتاد سال از آن تاریخ می‌گذرد. دانشگاهیان ما در سرتاسر دوران انقلاب ضدسلطنتی یکی از محورهای شرکت‌کننده در مبارزه علیه رژیم شاه خائن بودند.

پس از روی کار آمدن خمینی و دزدیدن رهبری انقلاب یکی از مهمترین کارهایی که رژیم کرد حمله و ایلغال رژیم به دانشگاه در ۲۸ و ۲۹فروردین به دانشگاه تحت عنوان انقلاب فرهنگی بود.

لطفا به اشتراک بگذارید: