وحشت و ابراز نگرانی سران حکومت از خشم جوانان

گفتگو با اسدالله مثنی

همزمان با آغاز سال تحصیلی، رئیسی جلاد در مراسم اول مهر در دبستانی در یکی از شهرکهای جنب تهران هراس رژیم از رویگردانی جوانان و دانش‌آموزان از ارتجاع آخوندی را به نمایش گذاشت:

رئیسی: و من خواسته‌ام از والدین محترم این است که نسبت به فرزندان با این فضای ارتباطی که امروز وجود دارد فضای ارتباطات را پدر عزیز مادر گرامی شما باید پدری کنید مادری کنید و معلمان باید کار معلمی انجام بدهند رها کردن در این فضا، فضا فضای ارتباطی بدون توجه به بچه و نوع تربیتهایی که باید بشود در این فضا ممکن است فکر بچه اخلاق بچه رفتار او را بربایند رهزنانی هستند که می‌خواهند در این ره بچه‌ها رو فکرشان اخلاق‌شان عمل‌شان را طبق میل خودشان قرار بدهند.

اگر چه جلاد۶۷ منظورش از «رهزنانی» که می‌خواهند فکر و اخلاق و عمل بچه‌ها را بربایند روشن نمی‌کند؟ اما کُر وحشت گماشته‌های خامنه‌ای در نمایش جمعهٔ این هفته در شهرهای مختلف کشور، می‌تواند آنچه را که او قادر نبود صراحتاً به‌زبان بیاورد

لطفا به اشتراک بگذارید: