نیوزمکس: پروژه نفوذ کارشناسان ایران در وزارت‌خارجه آمریکا

نیوزمکس ۵مهر نوشت: گزارش عملیات نفوذ رژیم ایران حاکی است بین اعضای دولتهای بایدن و اوباما و یک گروه تحت‌امر حسن روحانی رئیس‌جمهور سابق رژیم ایران همکاریهایی بوده است.

بنا به ارتباطاتی که در این گزارش فاش شده؛ یک دیپلمات دولت روحانی این شبکه نفوذ را در واشنگتن راه انداخته است. به‌طور نمونه این ایمیل را چک کنید که مربوط به ۲۰۱۴ است. این در زمانی بود که توافق اتمی رژیم ایران در حال مذاکره بود و در قسمتی از آن آمده است «ایده پروژه کارشناسان ایران بین من و دو کارشناس جوان در کنفرانس پراگ مورد بحث قرار گرفت که عبارت بودند از آرین طباطبایی و دینا اسفندیاری. ما سه نفر[شامل علی واعظ] توافق کردیم که ترکیب اصلی تیم آی.ئی.آی باشیم».

یکی از افراد نفوذی آرین طباطبایی است ک در حال حاضر در پنتاگون خدمت می‌کند و قبلش هم به‌عنوان دیپلمات در تیم مذاکرات اتمی رژیم ایران و با نماینده ویژه آمریکا برای ایران رابرت مالی کار می‌کرد.

در حال حاضر رابرت مالی تعلیق شده زیرا که او از اسناد طبقه‌بندی شده سوءاستفاده کرده است. اما اسم دیگر دینا اسفندیاری است که در ایمیل هم آمده بود عضو بانک فکری بود که ریاست آن تا ۲۰۲۱ با راب مالی بوده است.

علیرضا جعفرزاده به‌نیوزمکس گفت: پروژه کارشناسان ایران در اساس توسط رژیم ایران ایجاد شد و بنا‌ به گزارشاتی که اخیراً منتشر شد برخی اشخاص را تحت عنوان کارشناسان ایران معرفی کرد که برنامه کار رژیم ایران را در آمریکا پیش می‌بردند.

لطفا به اشتراک بگذارید: