موضع‌گیری نمایندگان اتریش و ایسلند علیه نقض حقوق‌بشر در ایران

در جلسه شورای حقوق‌بشر در ژنو نماینده اتریش گفت: اتریش به‌شدت نگران افزایش تعداد اعدامها در ایران است که طبق گزارش دبیرکل در پنجاه و سومین جلسه شورای حقوق‌بشر در ژوئن ۲۰۲۳، ۵۸۲ مورد در سال ۲۰۲۲ گزارش‌شده است. ما از رژیم ایران می‌خواهیم این مجازات غیرانسانی را متوقف کند و همه افراد بازداشت شده به‌دلیل استفاده از حق مشروع خود برای تظاهرات را آزاد کند. ما هم‌چنین از لایحه جدید عفاف و حجاب که زنان و دختران را بیشتر سرکوب می‌کند، ابراز انزجار می‌کنیم.

نماینده ایسلند در شورای حقوق‌بشر گفت: من نسبت به تشدید سرکوب در ایران عمیقاً نگران هستیم. مقام‌های رژیم ایران از طریق فناوری نظارت و تشدید مجازاتها حقوق اساسی را نقض می‌کنند. ما خواهان لغو حجاب و عفاف و تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران ایران هستیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: