سناتور جیم ریش و سناتور جونی ارنست علیه شبکه نفوذ رژیم ایران

سناتور جیم ریش رئیس جمهوری‌خواهان در کمیتهٴ روابط خارجی سنای آمریکا: «اینها اتهامات نگران‌کننده‌ای دربارهٔ تلاش‌های  رژیم  ایران برای تأثیرگذاری بر سیاست  حکومت  ایران و آمریکا با طرحی برای تقویت امنیت جهانی و برنامه اتمی آن است. دخالت احتمالی مقامات دولت بایدن با طرح کارشناسان  رژیم  ایران باید جدی گرفته شود و مستلزم بررسی بیشتر است».

از سوی دیگر سناتور جونی ارنست عضو کمیته قوای مسلح سنا آمریکا: «دولت بایدن به‌رژیم ایران اجازه داد تا مخفیانه به‌پنتاگون نفوذ کند. الآن دارند از آن دفاع می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: