قطع خطوط اینترنت توسط رژیم آخوندی برای مقابله با قیام مردم بلوچستان

گفتگو با مهندس مسعود ابوعلی

رژیم آخوندی علاوه بر اقدامات سرکوبگرانه‌اش برای جلوگیری از قیام در سالگرد جمعه خونین زاهدان، از چند روز قبل همه در منطقه و به‌خصوص در شهر زاهدان قطع کرده بود. 

اما دیدیم که مردم بلوچستان توانستند این مانع را هم کنار بزنند و فریاد خود را به کل جهان برسانند. در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی بکنیم به این اقدامات رژیم آخوندی و تاثیرات آن در این قیام.

لطفا به اشتراک بگذارید: