دفاعیات کنت لوئیس در دادگاه استیناف سوئد ـ قسمت اول تا سوم

میهمان برنامه: دکتر سنابرق زاهدی مسئول کمیسیون قضایی شورای ملی مقاومت ایران

همانطوریکه در جریان هستید یک حمله تروریستی بر علیه آقای آلخو ویدال کوادراس صورت گرفت. آرزوی بهبودی هر چه سریعتر او را داریم و می‌دانم که همگی ما در این شرایط در کنار خانواده آقای آلخو ویدال کوادراس این سیاستمدار باسابقه هستیم و با آنها همگام و همراه هستیم.

 به خاطر حمایت بی‌شائبه پروفسور ویدال کوادراس از مردم و مقاومت ایران در تمامی فراز و نشیب‌های یک ربع قرن گذشته داشتند رژیم ایران او را در لیست تروریستی خودش قرار داده بود. حمله تروریستی به آقای آلخو ویدال کوادراس با سیل محکومیت نمایندگان پارلمان اروپا و نمایندگان پارلمان کشورهای مختلف و مقامات کشور اسپانیا و بسیاری از دولتمردان و سیاستمدارانی که سالیان است او را می‌شناسند مواجه شده و همچنان ادامه دارد.

ارتباط مستقیم ـ دفاعیات کنت لوئیس در دادگاه استیناف سوئد ـ قسمت دوم

ارتباط مستقیم ـ دفاعیات کنت لوئیس در دادگاه استیناف سوئد ـ قسمت سوم

 

لطفا به اشتراک بگذارید: