بزرگداشت شهیدان قیام کبیر آبان ۹۸ - تا آبان ۱۴۰۱

از سخنان خانم مریم رجوی در گرامیداشت قیام آبان ۹۸- آبان۱۴۰۱

هموطنان، قیام‌آفرینان دلیر!

از قیام آبان ۹۸ سه سال گذشت. اما نه جوشش خون بیش از ۱۵۰۰ شهید آن عصیان انقلابی فروکش کرد و نه اراده‌های رزم‌آور آن قیام بزرگ از حرکت ایستاد.

آن توفان بنیان‌کن ظرف ۴۸ساعت تصویر برق‌آسایی از امکان و حتمیت انهدام تمامیت رژیم ارائه کرد و حالا در جنبشی به بار نشسته که از بهاران انقلاب دموکراتیک ایران و چشم‌انداز پیروزی آن خبر می‌دهد.

مردم ایران اراده کرده‌اند تا رژیم ولایت فقیه را سرنگون و یک جمهوری دموکراتیک بنا کنند.

به شهیدان آبان درود که ماهشهر و اهواز و شیراز و شهریار و اسلام‌شهر و دهها شهر دیگر را با خون خود رنگین کردند تا جنبش و انقلاب به پیش بتازد. بر آنها درود و خوشا مادران شهیدان آبان و دادخواهی شجاعانهٔ آنها و خوشا کانون شورشی و قهرمانانی که از قیام آبان هم‌چون یک مدرسه انقلابی بسیاری درس‌ها فرا گرفتند و آن را تا همین آبان ادامه و استمرار دادند.

به مردم دلیر، به مردم دلیر و غیرتمندی درود که در دیماه همان سال پس از شلیک به هواپیمای اکراینی توسط پاسداران خامنه‌ای به‌پا خاستند و خشم عمومی را از این جنایت هولناک نشان دادند.

مسعود رجوی-۴ آذر ۱۳۹۸

شورش ادامه دارد

تنها جواب شیخ آتش، آتش شعله برکـش.

استراتژی ظفرنمون ارتش آزادی در کانونها و محله‌ها و شهرهای شورشی محک خورد.

مردم و مقاومت ایران با بهای سنگین و خونین به جهشی عظیم و بازگشت‌ناپذیر دست یافتند.

این بیمه‌نامه ما در تحولات آینده است.

سلام بر شیراز پایتخت شورش.

۴۸ ساعت نبرد و قیام در آبان.

نه یک شهاب زودگذر که تجلی عزم آتشینی است.

که تا سرنگونی نظام ولایت فقیه ادامه دارد.

سخنان خانم مریم رجوی در گرامیداشت قیام آبان ۹۸- آبان۱۳۹۹

سلام بر شهرهای شورشی.

سلام بر شیراز پایتخت شورش و انقلاب،

سلام بر ماهشهر و جوانان رزم‌آورش در نبردهای شهرک کوره‌ها و شهرک بعثت.

و سلام بر اسلامشهر که شورشگرانش پایگاه اصلی سپاه پاسداران را تسخیر کرده، سلاحهایش را به‌دست گرفتند.

درود بر آنها.

سلام بر شهریار که جوانان دلیرش نماد خمینی دجال یعنی انگشتر او را تخریب و لگدمال کردند.

سلام بر بهبهان که آتش‌ زنة قیام آبان شد.

سلام بر سیرجان، اصفهان، خرمشهر، تهران، رباط کریم، اراک، کرج، فردیس، قلعه‌حسن‌خان، کرمانشاه، مریوان، صدرا، اهواز و دیگر شهرهای میهن که رزم‌آورانش دست کم ۸۰ مرکز سپاه و بسیج یا کلانتری را هدف قرار داده یا تسخیر کردند.

هم‌میهنان!

لحظه خیره‌کنندهٔ تاریخ معاصر ایران که در ۴۸ ساعت نبرد و قیام در آبان پدیدار شد، نه یک شهاب زودگذر که تجلی عزم آتشینی است که تا سرنگونی نظام ولایت فقیه ادامه دارد.

در بیانیهٔ سالانهٔ شورای ملی مقاومت چقدر خوب و رسا در ۱۰ ماده جمعبندی شده بود که:

اول/ قیام به‌سرعت شکل گرفت.

دوم/ شعارها به‌سرعت رادیکال شده و خامنه‌ای را نشانه رفت.

سوم/ نسل جدید که در این رژیم متولد شده و پیوسته در معرض تبلیغات و القائات همین رژیم مخصوصاً علیه مقاومت بوده، هستهٔ مرکزی خیزش بود.

چهارم/ نقش زنان به‌عنوان نیروی پیشتاز و رهبری‌کنندهٔ این قیام، بسیار چشمگیر و تأثیرگذار بود.

پنجم/ در این قیام تمامی مراکز دولتی، نظامی و وابسته به رژیم مورد حمله و تخریب مردم قرار گرفت. به هیچ وسیله یا اماکنی که مربوط به مردم بود، آسیبی وارد نشد.هر چه بود، توسط مأموران رژیم بود که به خودروها و امکانات مردم آسیب رساندند.

ششم/ باند مغلوب یا اصلاح‌طلبان، در سرکوب مردم با باند غالب کاملاً همراه بود. در این قیام اصلاح‌طلبان به‌طور کامل سوختند.

هفتم/ در خیابان و میدان عمل هیچ نشانی از شاه‌دوستان و دیگر مدعیان «خشونت پرهیز» نبود.

هشتم/ استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی، در صحنه عمل، آزمایش خود را به‌خوبی پس داد.

نهم/ به‌لحاظ تاکتیکی کانون‌های شورشی به بهترین شکل فرماندهی را در صحنه به دست گرفتند.

دهم/ هیچ‌یک از افراد و گروهها و رسانه‌های دور و نزدیک که سال‌ها علیه مقاومت ایران و استراتژی و مواضع آن حرف می‌زدند به روی خودشان نیاوردند که حالا کدام خط مشی در خیابان جریان دارد و کدام استراتژی است که سخن می‌گوید.

به همین دلیل اثرات قیام آبان از بین‌رفتنی نیست.

و به همین دلیل قیام آبان در سالگرد خود در آمادگی اجتماعی عظیمی دوباره قد راست کرده است و این قیامی است تا سرنگونی تمامیت رژیمِ آخوندی.

سخنان خانم مریم رجوی در گرامیداشت قیام آبان ۹۸- آبان۱۳۹۸

خواهران و برادران عزیزم

مجاهدین خلق ایران

جوانان شورشگر!

کانون‌های شورشی!

به‌پاخاستگان برای سرنگونی رژیم ولایت فقیه.

مردم به‌جان آمده‌یی که در نبردهای خیابانی در این شش روز بیش از ۲۵۰ شهید تقدیم کرده‌اید.

هزاران دلیری که در این رویارویی مجروح و مصدوم شده‌اید.

دلاورانی که در آتش و خون با جنایتکاران پاسدار و اطلاعاتی درافتادید، بارها آنها را به‌ فرار واداشتید و بارها مناطقی از شهرهای اشغال شده ایران را آزاد کردید.

شما در این شش روز پیکار مردم ایران برای آزادی را جهش دادید، شما در این کشور غمزده و خونین دل، میهن شورش و قیام و ایران برخاسته برای آزادی را برپا کردید و پرچمهای قیام و سرنگونی را برافراشتید و زبان حال مردم‌تان را در این شعارها فریاد کشیدید که:۴۰ سال خون گریستیم - بسه دیگه؛ می‌ایستیم.

بلهاز خون شهیدان قتل‌عام اشرف و قتل‌عام زندانیان سیاسی و تمامیت ۱۲۰ هزار جاودانه‌فروغ آزادی، اکنون در سراسر ایران لشکرهای بسیار از هزاران و هزاران جوان رزم‌آور بر‌خاسته است.

حالا در میان خونهایی که در خیابان‌ها جاری است، و در میان دود و آتش، یک رویارویی عظیم و بی‌سابقه و در میان نعره‌های وحشت جلادان حاکم، افق تابناک پیروزی و آزادی پدیدار شده است.

هزاران درود بر شما جوانان شورشگر که دوباره مردم ایران سربلند کردید.

ایستادگی و جنگندگی و تهاجم بی‌وقفهٔ شما دشمن را به ستوه آورده است.

دشمن وحشیانه و سراسیمه، سرها و سینه‌های مالامال از عشق شما را آماج گلوله کرد.

اما شما متوقف نشدید. و هر کوچه و خیابان را به سنگر قیام و انقلاب تبدیل کردید.

درود بر شهیدان و قهرمانان مردم ایران.

جوانان و نوجوانان شجاع و بی‌باک در شیراز، ماهشهر، مریوان، کرج، سیرجان، اسلامشهر، شهریار، فردیس، اهواز، اصفهان و بهبهان خون‌فشان. که سپاه جنایتکار پاسداران را به‌وحشت انداختند.

درود درود، درود بر همه آنها.

به این عکسها نگاه کنید.

این جوانان رشید و شهید را ببینید.

بنابراین با وجود خون دل و خون‌جگر ۴۰ ساله مردم ما، ما برای شهیدان این قیام که زنده‌ترین زندگانند و برای نشان دادن احساسات حقیقی مردم‌مان نسبت به‌این شهیدان و به‌افتخار آنها یک دقیقه کف می‌زنیم.

خواهران و برادران گرامی،

هموطنان عزیز،

خیزش قهرمانانه روزهای اخیر، یک بحث عمیق و گسترده را می‌طلبد؛ اما اجازه بدهید که در این فرصت کم به چند عنوان اکتفا کنیم:

اول این‌که رژیم آخوندی و شخص ولی‌فقیه با بن‌بست و بحران سرنگونی روبه‌رو است و تنها راه را در سرکوب و کشتار پیدا کرده.

دوم این‌که رژیم در جلوگیری از قیام شکست خورد.

سوم. رویارویی با رژیم همه‌گیر شد و باز اثبات شد که مردم ایران بر سر امر سرنگونی رژیم متحد و یک‌پارچه هستند

و چهارم استراتژی کانون‌های شورشی و شهرهای شورشی که مسعود از چند سال پیش اعلام کرد، حقانیت و حتمیت پیروزی خودش را نشان داد.

و سرانجام این حقیقت قطعی شد که اوضاع ایران که با قیام برای سرنگونی رژیم شناخته می‌شود دیگر به‌عقب برنمی‌گردد.

در پیام‌های بعد از قیام دیماه ۹۶ مسعود تأکید کرد: «بالا بردن مشعل قیام در کانونهای شورشی در هر فرصت، هر زمان و هر مکان دستور کار و وظیفه مبرم انقلابی و میهنی است». و او گفت: «با کانونها و شهرهای شورشی قدرتاریخی مردم ایران در نبرد آزادیبخش رقم می‌خورد».

مسعود گفت: «پاسخ واقعی و ضروری و حقیقی در جنگ صد برابر و شورشگری حداکثر، بوده، هست و خواهد بود. آن‌قدر که از طریق کانون‌های شورشی به ارتش آزادیبخش ملی اعتلا یابد و سپاه دشمن ضدبشر را در هم بکوبد».

سلام بر شهیدان.

سلام بر شورشگران برای آزادی و سلام بر قیام ایران برای سرنگونی.

بزرگداشت شهیدان قیام کبیر آبان ۹۸ - تا آبان ۱۴۰۱-ق۲

بزرگداشت شهیدان قیام کبیر آبان ۹۸ - تا آبان ۱۴۰۱-ق۳

بزرگداشت شهیدان قیام کبیر آبان ۹۸ - تا آبان ۱۴۰۱-ق۴

 

لطفا به اشتراک بگذارید: