بحران معیشت و مهاجرات پزشکان و پرستاران از ایران

محمد شریفی مقدم دبیرکل خانه پرستار گفت: آمار سالانه مهاجرت پرستاران به ۳۰۰۰نفر رسیده است و من به‌جرأت می‌توانم بگویم که بیماران به‌علت کمبود پرستار می‌میرند!

آنچه که دبیرکل خانه پرستار رژیم گفته نشا‌ن‌دهنده شدت بحرانی است که خامنه‌ای و دیکتاتوری ولایی شومش مسبب اصلی آن هستند.

دبیرکل خانه پرستار افزود پرستاران در حال حاضر عموماً در حال آموزش زبان آلمانی و دیگر زبانهایی هستند که کشورهایشان ظرفیت پذیرش پرستار دارند و البته که آلمان در این میان بالاترین ظرفیت را دارد و پرستاران ما در حال مهاجرت به آنجا هستند.

در حال حاضر حدود ۲۱۵هزار کادر پرستاری در کشورمان در حال کار هستند.

از این تعداد ۱۳۰هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و وابسته به وزارت بهداشت مشغول کار هستند.

۸۵هزار پرستار دیگر در بیمارستانهای خصوصی کار می‌کنند.

لطفا به اشتراک بگذارید: