گرامیداشت شهیدان

بوکان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام محمد حسن‌زاده

بوکان - آبان ۱۴۰۲ - سالگرد قیام شهریار محمدی 

بوکان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام امجد عنایتی

دیواندره –آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام حبیب‌الله فتحی

مریوان – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام برهان منصورنیا

مهاباد – آبان ۱۴۰۲-سالگرد شهید قیام کمال احمدپور

 

 سالگرد شهیدان قیام

سالگرد شهیدان قیام5 

 سالگرد شهیدان قیام1

3سالگرد شهیدان قیام 

لطفا به اشتراک بگذارید: