تصویب قطعنامه در مجلس عوام انگلستان - محکومیت هدف قرار دادن اعضای اپوزیسیون سازمان یافته؛ مجاهدین خلق در اشرف ۳؛ آلبانی

 ˜بعد از ظهر امروزپنجشنبه ۱۲بهمن ۱۴۰۲ مجلس عوام انگلستان با تصویب قطعنامه‌ای در حضور دیوید روتلی معاون وزیر خارجه هدف قرار دادن اعضای اپوزیسیون سازمان‌یافته، مجاهدین خلق در اشرف ۳، آلبانی را محکوم کرد

˜پارلمان از دولت های اروپایی به ویژه دولت آلبانی می خواهد که با فعالیت های غیرقانونی رژیم ایران مقابله کنند و به  حقوق اعضای مجاهدین خلق ایران در اشرف۳ مطابق با کنوانسیون پناهندگان ژنو ۱۹۵۱ ، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر و حقوق بین الملل؛ احترام بگذارد

˜قطعنامه استفاده روزافزون رژیم از تروریسم، جاسوسی، حملات سایبری و دیپلماسی گروگان‌گیری برای محدود کردن و حذف اپوزیسیون دموکراتیک ایران، شورای ملی مقاومت ایران؛ را محکوم کرد.

˜قطعنامه اقدامات رژیم علیه گردهمایی شورای ملی مقاومت از سال ۲۰۱۸؛ مقاومتی که برای استقرار یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین از دولت مبارزه می‌کند را محکوم کرد.

˜قطعنامه پارلمان انگلستان عمیقاً از گزارشات تهدیدهای ناراضیان ایرانی در بریتانیا ابراز نگرانی میکند

 ˜پارلمان انگلستان در این قطعنامه از دولت خواست  سپاه پاسداران را در فهرست سازمان های تروریستی ممنوع قرار دهد.

˜پارلمان انگلستان از دولت می خواهد با همتایان بین‌المللی کار کند تا اطمینان حاصل شود که تحریم‌های بیشترعلیه ایران بدون تأخیر اعمال می‌شود و رژیم ایران به دلیل فعالیت‌های غیرقانونی خود در داخل و خارج از کشور حسابرسی میشود

 

 

لطفا به اشتراک بگذارید: