شعبده انتخابات بحران خفه‌کننده خامنه‌ای و کسادی قابل پیش‌بینی آن

گفتگو با فربد رضانیا

به‌رغم دود و دمها و هیاهو بر سر نمایش انتخابات اما اعترافات به بی‌اعتنایی مردم به رساناها و مقامات خود رژیم آخوندی هم کشیده شده است. 

رسانه‌های حکومتی با کد مشترک «خالص‌سازی»، مدام هشدار توسل به چنین فضاحتی را می‌دهند و آن را به «زهر خطرناک ناامیدی از مشارکت خودی‌ها» تشبیه می‌کنند. مدارهای پیشروی انقباض را بنگرید که به حلقه‌های نزدیک بیت ولی‌فقیه هم رسیده است. به‌راستی خامنه‌ای تا چند متری اطراف خودش می‌تواند حلقه‌های انقباض و انسداد بچیند؟ 

در این قسمت از برنامه می‌خواهیم نگاهی به این موضوع بیاندازیم.

لطفا به اشتراک بگذارید: