مختصات حکومت آخوندی در عرصه داخلی

انتخابات مجلس رژیم با شرکت ۷ درصدی در دور دوم به‌پایان رسید و یک افتضاح تمام‌عیار را روی دست خامنه‌ای گذاشت. هنوز خامنه‌ای در گیجی این ضربه به‌سر می‌برد که آخوند رئیسی و تمامی سرنشینان هلیکوپتر حامل آنها به‌هلاکت رسیدند و اکنون خامنه‌ای هم رئیسی را از دست‌داده و هم لاجرم باید به یک انتخابات ریاست‌جمهوری تن بدهد. انتخاباتی که برای او نه راه برون‌رفت که ضربه‌ٔ سنگین دیگری را به‌دنبال خواهد داشت.

پاسدار وحیدی وزیر کشور رژیم در حالی‌که جنگ در درون حاکمیت بر سر نمایش انتخابات بالا گرفته، به‌نحو مضحکی هشدار داد «نامزدها باید از تخریب همدیگر خودداری کنند» تا «جو معنوی» پس از هلاکت رئیسی «دچار خدشه» نشود

آخوند ذوالنوری از باند خامنه‌ای عضو مجلس رژیم برای زمینه‌سازی حذف کاندیداهای نامطلوب برای خامنه‌ای گفت: «باید کسانی انتخاب شوند که خامنه‌ای نفس راحتی بکشد چون خامنه‌ای نمی‌تواند برای قهر و ناز یا خوشایند رئیس‌جمهور برخلاف علم و مبانی شرعی خودش عمل کند»

آخوند حاجی صادقی نماینده خامنه‌ای در سپاه پاسداران هم گفت:

برای ولایت سرباز انتخاب کنید نه سر بار، نه کسی که امروز سخنان رهبری را می‌شنود فردایش میاید یادمان که نرفته میاد موضع می‌گیرد خلاف رهبری یا نه حرف هم نمی‌زند در عمل راه دیگری می‌رود

«امروز باید سراغ رئیسی برویم که مکتب رئیسی را تعطیل نکند»

اما در فشار سنگین این روزها بر مهره‌های رژیم، سخنان با لحن دیگری به‌زبان رانده می‌شود. کرباسچی، شهردار سابق رژیم در تهران درباره نمایش انتخابات نوشت: «هنری بالاتر از این هست که سازوکاری برقرار کنی که اصلی‌ترین نماد دموکراسی را در یک کشور تبدیل کنی به یک نمایش فکاهی یا استندآپ کمدی تحت عنوان ثبت‌نام انتخابات و ملت را چند روزی سرگرم کنی و کلی وقت و بودجه کشور را به‌باد دهی تا زمینه عبور از جمهوریت را در اذهان عمومی فراهم کنی؟»

این وضعیت منحصر به باند مغلوب نیست بلکه بحران شدید اکنون در درون باند خامنه‌ای است.

ایمن آبادی عضو سابق مجلس رژیم نوشت: «در انتخابات هیئت رئیسه گفتم رأی دادن به قالیباف خیانت به نظام است. گفتند قول داده کاندیدای ریاست‌جمهوری نشود. گفتم قالیباف پایبند به هیچ اصولی نیست و شهوت قدرت دارد. بعد از ثبت‌نام قالیباف، آنها گفتند اشتباه کردیم»

با نگاهی به این مشت از خروار پریشانی و اضطراب از رأس تا ذیل نظام آخوندی می‌توان دریافت که حکومت آخوندی در شرایط سخت و وضعیت متزلزلی گرفتار شده و هر روز این شرایط وخیم‌تر و ناگوارتر می‌شود. وضعیتی که ناشی از ضربات قیامهای مردم ایران و کانون‌های شورشی بر دستگاه خامنه‌ای و دیکتاتوری منفورش هست. پدیده‌یی که روندی فزاینده در پیش گرفته و هر روز تأثیراتش بر دیکتاتوری آخوندی افزایش می‌یابد.

لطفا به اشتراک بگذارید: