ایران آزاد ـ قسمت ششم

ویژه برنامه سیمای آزادی به‌مناسبت گردهمایی ایران آزاد

گردهمایی جهانی ایران آزاد، عنوان بزرگ‌ترین آکت سیاسی مقاومت ایران است. این گردهمایی امسال در شرایطی برگزار می‌شود که از هر حیث با دیگر سال‌ها متفاوت است.

به‌رغم همدستی سیاست مماشات با فاشیسم دینی و کتمان سرانگشتان خونین آن در جنگ غزه، اما به یمن افشاگریهای مقاومت ایران، اکنون کد «سر مار» جهانی شده است. جهان بیش‌از‌پیش به نقش مداخله‌جویانهٔ این رژیم در تروریسم و جنگ‌افروزی پی برده است. این گزاره که باید برای پایان دادن به ناآرامیهای خاورمیانه، سر مار ولایت و فاشیسم دینی را هدف قرار داد، حامیان بیشتری یافته است. امروزه مشخص شده است که صلح در خاورمیانه و جهان امکان‌پذیر نیست مگر این‌که فاشیسم دینی حاکم بر ایران با یک انقلاب دموکراتیک سرنگون شود.

اگر چه خامنه‌ای برای «پرشور»! نشان دادن نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری خود، مانند انتخابات مجلس ارتجاع به ثبت‌نام فله‌یی روی آورده است، اما مشخص است که برای بازگرداندن آب رفته به جو، سخت نیازمند گماشته‌یی دیگر از جنس رئیسی است و پیشاپیش آن را مهندسی کرده است. قدیس‌سازی از این جلاد منفور و «شهید جمهور»! و «سید شهیدان خدمت»! نامیدن او در این راستاست. بدیهی است که مردم ایران این بار نیز با تحریم قاطع این نمایش، آن را به شکستی دیگر برای خلیفهٔ ارتجاع تبدیل خواهند کرد.

ایران آزاد ـ قسمت ششم ـ قسمت دوم

ایران آزاد ـ قسمت ششم ـ قسمت سوم

لطفا به اشتراک بگذارید: