سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در فرانسه - افشین علوی - ۹ژوئن۲۰۲۴ (۲۰خرداد۱۴۰۳)

سخنگوی مطبوعاتی مجاهدین در فرانسه

افشین علوی-۹ ژوئن ۲۰۲۴ (۲۰ خرداد ۱۴۰۳)

توئیت افشین علوی ۱ 

توئیت افشین علوی به فارسی۲ 

رژیم آخوندی به‌طور گسترده در یک دروغ ابلهانه و کلیشه‌ای، خانم مریم رجوی را بیمار و روانه بیمارستان کرد!

خبرگزاری ایرانا 

 خبرآنلاین

این منتهای استیصال رژیم در برابر مقاومت و نگرانی‌اش از فراخوان رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت به تحریم نمایش انتخابات ریاست‌جمهوری را نشان می‌دهد به‌خصوص در شرایطی که خامنه‌ای در راستای انقباض و «خالص‌سازی» از طریق شورای نگهبان دست به سلاخی کاندیداهایش زده است.

پناه بردن رژیم به این خوابهای پنبه دانه‌یی، هم‌چنین بازتاب وحشت رژیم از هزاران پراتیک ضداختناق کانون‌های شورشی در داخل ایران و حمایت هزاران پارلمانتر شامل اکثریت ۲۲ مجلس قانونگذاری در کشورهای مختلف جهان از طرح ۱۰ ماده‌یی خانم رجوی برای آینده ایران است.

لطفا به اشتراک بگذارید: