یورش مسلحانه مأموران سرکوبگر رژیم به روستای رمچاه قشم

مأموران جنایتکار یگان ویژه به بهانه قاچاق کالا به ساکنان محروم روستای رمچاه در جزیره قشم وحشیانه یورش برده و ضمن تیراندازی، مردم را مورد ضرب و شتم قرار دادند.

لطفا به اشتراک بگذارید: