ایران آزاد ـ قسمت هفتم

ویژه برنامه سیمای آزادی به‌مناسبت گردهمایی ایران آزاد

در آستانهٔ برگزاری گردهمایی بزرگ سالانهٔ مقاومت ایران (کهکشان ۱۴۰۳) اکثریتهای پارلمانی در مجالس قانونگذاری کشورهای استونی، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، مالت، مولداوی، نروژ، ولز، هلند و کانتون ژنو از آلترناتیو دموکراتیک برای تغییر رژیم ایران و برقراری صلح در خاورمیانه حمایت کردند.

اکثریت‌های پارلمانی که عموماً نمایندگان احزاب مختلف این کشورها و هم‌چنین رؤسای کمیته‌های پارلمانی را شامل می‌شوند، نقض فاحش حقوق‌بشر به‌ویژه سرکوب زنان را در ایران محکوم کرده‌اند و به‌حسابرسی از مسئولان قتل‌عام ۱۳۶۷ به‌خاطر جنایت مستمر علیه بشریت فراخوان داده‌اند.

مردم ایران شایستهٔ برخورداری از یک نظام دموکراتیک هستند. ما همهٔ دولتهای دموکراتیک در جهان به‌خصوص اروپا را تشویق می‌کنیم از برنامهٔ۱۰ماده‌یی خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت ایران برای یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و برابری زن و مرد حمایت کنند.

رژیم ایران همهٔ راههای فعالیت سیاسی را برای تغییر بسته، جهان آزاد باید حق مردم ایران برای قیام و حق کانون‌های شورشی برای مقابله با سپاه پاسداران را به‌رسمیت بشناسد

لطفا به اشتراک بگذارید: