بن‌بست نظام پس از مرگ رئیسی جلاد

بحث و گفتگوی جمعی از متخصصین شورای ملی مقاومت ایران

هلاکت رئیسی جلاد، ضربه‌یی سنگین و خردکننده در حساسترین شرایط سیاسی اجتماعی بر رژیم پوسیدهٔ ولایت خامنه‌ای است که تعادل درونی رژیم را به‌طور بازگشت‌ناپذیری به‌هم زده است.

رئیسی، هم به‌دلیل سوابق ممتدش در جلادی و سرکوب و جنایت و هم به‌دلیل آن‌که مطیع محض خامنه‌ای بود، نقش و جایگاه ویژه‌یی در استراتژی انقباض حداکثری ولی‌فقیه ارتجاع داشت.

خامنه‌ای، رئیسی را از سال‌ها پیش برای پیشبرد سیاست انقباض و سد کردن راه قیام نشان کرده بود. خامنه‌ای در نمایش انتخاباتی۱۴۰۰، با سلاخی کاندیداهای رقیب و با به‌جان خریدن فضیحت آن نمایش که رژیم مجبور شد برای اولین بار آرای مشارکت را زیر ۵۰درصد اعلام کند، بالاخره رئیسی را در رأس قوه مجریه قرار داد.

به‌این ترتیب رئیسی جلاد تیرک اصلی خیمهٔ یکدست‌سازی و انقباض خامنه‌ای بود. ویژگی اصلی‌اش آن بود که مطیع محض «مقام ولایت» بود. ویژگی‌ای که شکاف در آن در اسلاف او باعث شد تا آنها از هستهٔ مرکزی قدرت طرد شوند.

بن‌بست نظام پس از مرگ رئیسی جلاد ـ قسمت دوم

لطفا به اشتراک بگذارید: