گفتگو با لورتا سانچز نماینده کنگره آمریکا در حاشیه کهکشان مقاومت

شما سال‌هاست که از مقاومت ایران و البته از مردم ایران حمایت می‌کنید. لطفا بفرمایید که این پشتیبانی چگونه آغاز شده است و چرا پذیرفتید که این کار را انجام دهید؟

خوب، اول از همه، در طول ۲۰سالی که من در کنگره بودم یک فعال حقوق‌بشر بزرگ در سرتاسر جهان بودم. به ویژه برای حقوق زنان. اما برای حقوق همه، همه حقوق‌بشر. بنابر این وقتی می‌دیدم در ایران چه اتفاقی برای زنان می‌افتاد خیلی ناراحت می‌شدم. 

لطفا به اشتراک بگذارید: