خلاصه مهمترین خبرها

۱۲ ساعت قبل: همدان: شهرک الوند شعبه دبیرستان پسرانه، هیچ خبری نیست

۱۲ ساعت قبل: سنندج: شعبه دبیرستان دخترانه هادی راستکار خیلی خلوت است و کسی نیست

۱۲ ساعت قبل: تهران: میدان بهاران منطقه ۱۷، مدرسه ابتدایی شرفی- خیلی خلوت است

۱۲ ساعت قبل: اراک: شعبه مسجد الزهرا فقط ۷نفر حضور داشتند

۱۲ ساعت قبل: کیش: شعبه مسجد خاتم خلوت است

۱۲ ساعت قبل: یزد: در شعبه صدوقی، مدرسه دخترانه فرزانگان کسی نبود

۱۲ ساعت قبل: مسجد سلیمان: در شعبه اخذ رأی مسجد ریل که منطقه بختیاری است هیچ مراجعه کننده‌یی نبود

۱۲ ساعت قبل: دورود: قبل از ظهر ۳حوزه که نزدیک هم بودند، فقط یک پیرزن در یکی از شعبه‌ها بود

۱۲ ساعت قبل: تبریز: در همه پادگانها سربازان را حتی بدون شناسنامه برای رأی‌گیری بردند

۱۲ ساعت قبل: تبریز: سربازها را به‌زور برای انتخابات آماده کردند و آنها را برای رأی دادن بردند

۱۲ ساعت قبل: خرم‌آباد: ساعت۱۱۳۰ سر هر صندوق ۲ تا ۳ نفر بیشتر نیستند

۱۲ ساعت قبل: همدان: حوزه مسجد شهرک اندیشه خالی است

۱۲ ساعت قبل: همدان: مریانج مسجد حضرت مهدی، خلوت است

۱۲ ساعت قبل: تویسرکان: شعبه مدرسه استثنایی، کسی حضور ندارد

۱۲ ساعت قبل: لردگان: بین طرفداران دو کاندیدا درگیری رخ داد

۱۲ ساعت قبل: اندیمشک: شعبه کوی رسالت ساعت۱۱۳۰ دو نفر در ورودی ایستاده‌اند

۱۲ ساعت قبل: تهران: محل دریاچه چیتگر، هیچ‌کس نیست حوزه‌ها خالی است مردم اصلاً بیرون هم نیامده‌اند

۱۲ ساعت قبل: تهران: حوزه چیتگر خیلی خلوت است کسی نیست

۱۲ ساعت قبل: ایذه: شعبه مدرسه حضرت زینب ساعت۱۱۳۰ خلوت است کسی برای رأی دادن نیامده

۱۲ ساعت قبل: اهواز: شعبه مقیمی‌زاده – هیچ‌کس در شعبه نیست

نمایش صفحه 2 از مجموع 509 صفحه , نمایش 20 خبر از مجموع 10,177 اخبار