اخبار اول

مسعود رجوی ـ قیام آتشین مردم ایران پایان کار ولایت است 01:57
کنفرانس در آلمان ـ یک سیاست جدید در قبال ایران ـ حقوق بشر، توقف تروریسم، حمایت از قیام مردم ایران 15:35
تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی و خامنه ای و بستن جاده نیرورسانی سپاه در چابهار 13:31
نصب پوستر شهدای ۱۹فروردین۱۳۹۰ و چیدن میز به یاد شهدای ۱۹فروردین 04:39
ديدار با يار پركشيده مقاومت ـ پاريس ـ ۱۵فروردین۱۴۰۰ 07:41
به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و تصاویر منحوس خامنه ای و قاسم سلیمانی و بساط نمایش انتخابات رژیم 12:44
قيام بازنشستگان به ستوه آمده در ۲۳ شهر ميهن و دعوت مریم رجوی به جوانان به همراهی و همبستگی با بازنشستگان 07:46
بستن جاده نیرورسانی سپاه و بسیج، به آتش کشیدن پایگاه بسیج سپاه پاسداران و تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی ـ ۱۴فروردین۱۴۰۰ 12:06
نصب تراکت با شعار سیزده بدر، آخوند بدر، رای من سرنگونی، آری به جمهوری دمکراتیک 06:33
اجلاس میاندوره یی شورای ملی مقاومت ایران 30:28
گراميداشت ياران جاودانه توسط خانم مريم رجوی ـ پاريس ـ اور سور اواز ـ نوروز ۱۴۰۰ 08:01
تهاجم به پایگاه بسیج سپاه پاسداران به_آتش_کشیدن تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای_، رئیسی و قاسم سلیمانی 10:27
نصب بنر و تراکت مریم رجوی درباره تحریم سراسری انتخابات و دیوارنویسی در شهرهای میهن 05:39
نیمه شعبان بین الملل آزادی و یگانگی، عید ستمدیدگان، سالروز میلاد وارث زمین و صاحب زمان 75:03
بستن جاده نیرو رسانی سپاه و بسیج در ایرانشهر و به آتش کشیدن تصاویر منحوس خمینی، خامنه ای و قاسم سلیمانی 11:24
هفتم فروردین ۱۳۶۷ عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران 21:37
به آتش کشیدن باشگاه ضدفرهنگی سپاه ويژه فرزندان پاسداران، تصاویر منحوس خمینی ،خامنه ای و قاسم سلیمانی 10:43
نصب پوستر و تراکت مسعود و مریم رجوی بر در و دیوار شهرها و هفت سین با نوشته سال ۱۴۰۰، سرنگونی ۱۰۰درصد 14:33
نصب پوستر مسعود رجوی و به آتش کشیدن پایگاه های بسیج سپاه و تصاویر منحوس خامنه ای و قاسم سلیمانی 14:28
مسعود رجوی ـ تودهنی خامنه ای به روحانی در آستانه شعبده انتخابات ریاست جمهوری ـ شماره ۲۹ 42:06