اخبار قیام و اعتراض

کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان-آتش زدن تصاویر خامنه‌ای 10:46
فعالیتهای کانونهای شورشی -سالگرد آزادی مسعود رجوی از زندان شاه خائن 13:12
قیام دیماه ۹۶ در ۱۶۰ شهر ایران از زبان معاون سابق وزارت اطلاعات و وزیر سابق کار 08:46
کانونهای شورشی در دیماه آتش زدن تصاویر خامنه‌ای و دیوار نویسی مرگ بر خامنه‌ای 10:35
اعتراض فرهنگیان در تهران و کارگران قطار شهری در اهواز 00:53
یادآوری قیام عاشورای ۸۸ در تلویزیون تهران، شورشی که اصل ولایت فقیه را هدف گرفت 07:05
ارومیه و تهران، کانونهای شورشی، عکسهای خامنه‌ای و خمینی را آتش میزنند 02:47
افسریه تهران عکس تابلو خامنه‌ای توسط کانون شورشی در آتش میسوزد 02:07
مراکز بسیج و عکسهای خامنه‌ای در آتش کانونهای شورشی 04:16
تجمع اعتراضی فرهنگیان کرمانشاه- اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه 02:24
کانونهای شورشی تصاویر خامنه‌ای را به آتش میکشند 05:41
تجمع فرهنگیان ومعلمان اصفهان-اعتراض کارکنان شرکت نفت-اعتصاب کارگران هفت تپه 02:17
مرگ بر خامنه‌ای درود بر رجوی شعار کانونهای شورشی بر در و دیوار شهرها 05:06
فعالیت کانونهای شورشی- تظاهرات کشاورزان ورزنه و کارگران کشت صنعت مغان 06:24
تجمع و تظاهرات کشاورزان ورزنه، تجمع معلولان در مقابل مجلس-تجمع کارمندان بیمه 01:46
فعالیت کانونهای شورشی تبریز- گلستان و مشهد آتش زدن تصاویر خمینی و خامنه‌ای 03:46
قیام و ارتش آزادی-قسمت سوم - ۱۵ ۱۰ ۱۳۹۷ ۱۶:۵۱
کانون شورشی گلستان-گرامیداشت شهدای قیام ۹۶ بر مزار جهان پهلوان تختی 04:31
اقدامات کانونهای شورشی- تظاهرات کشاورزان ورزنه و کارمندان اهواز 03:07
زاینده رود ما کو شعار کشاورزان ورزنه در رود خشک شده 03:12