اخبار قیام و اعتراض

اعتصاب سراسری رانندگان کامیون و خودروهای سنگین در ۱۵۶ شهر در ۳۱ استان کشور 07:12
اعتصاب مجدد رانندگان کامیون در ۱۱۲ شهر ایران بصورت یکپارجه و سراسری 05:18
فعالیت کانونهای شورشی به مناسبت اول مهر و پیام مریم رجوی 03:42
اعتصاب مجدد رانندگان کامیون در شهرهای مختلف 02:55
بستن جاده لوردگان اهواز توسط مردم بدلیل بی‌آبی در روز عاشورا-بسیج نیروهای انتظامی در کرج 01:31
حرکتهای اعتراضی روز عاشورا علیرغم تدابیر سرکوبگرانه رژیم در تهران، سوسنگرد، یزد، کرمانشاه و خرم آباد 05:50