دفتر رفسنجانی، بخشی از حرفهای رفسنجانی در جواب به خامنه ای را منتشر کرد 01:01
شمار قربانیان سیل در هفت استان کشور به ۴ تن رسید 00:41
وحشت رژیم از بین المللی شدن محاکمه رئيسی جلاد با شكايت قضاییه عليه رهبری مقاومت 03:44
مصاحبه روحانی با تلویزیون رژیم و سوال پیج او بر سر شکست برجام 04:38
نمایش تنفیذ رئیسی با اذعان خامنه ای به تحریم رسوای انتخاباتی 09:31
اعدام ۴ زندانی در ارومیه و کرمان توسط دژخیمان خامنه ای 00:39
سیل در ۵ استان کشور با خسارتهای گسترده در مراغه و تخریب پل امیرده بابل در جریان سیل 01:27
خشکاندن هور با مجوز شورای بالادستی امنیتی 01:52
ماهواره اسپیس ایکس 02:03
ارمغان آخوندها ـ خوزستان در عطش و آتش کرونا 02:19
ابراز وحشت از چشم انداز دولت رئیسی در میانه اعتراضات خوزستان در رسانه های حکومتی 01:36
موضع سرکردگان نظام، جهرمی و جهانگیری در مورد اعمال طرح محدودیت اینترنت 00:31
واکنش وزارت خارجه رژیم در پی فراخوان سناتورهای آمریکایی برای جلوگیری از ورود رئیسی جلاد به مقر سازمان ملل 01:10
روحانی در جلسه پایانی دولت ورشکسته ارتجاع ـ بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم چون نمی شد بگوییم! 07:11
قطع برق حرم امام رضا ـ خبرنگار سیمای آزادی 01:30
جمعه بازارهای ولایت فقیه صحنه ترس و نگرانی از بالا گرفتن اعتراضات 01:52
اعتراض های باندهای حکومتی از پیامدهای محدود کردن اینترنت 01:59
اعتراف به تبهکاری و غارت منابع آبی کشور توسط مافیای حکومتی 02:16
سپاه پاسداران و جنایتی به اسم سد گتوند 01:42
طرح صیانت یا سرکوب خاموش 01:39