ماموران خامنه ای در کرمانشاه سرنشینان یک خودرو را هدف رگبار گلوله قرار دادند و دو نوجوان را کشته و زخمی کردند 00:39
کوچک‌ترین فساد در نظام آخوندی فقط ۶۵ میلیارد ناقابل 06:44
۹۵درصد صادرات غیرنفتی خام فروشی است 02:46
۱۳خرداد سالمرگ دجال ضد بشر 07:13
۱۴تن از شبه نظامیان رژیم آخوندی در حملات هوایی شرق سوریه کشته شدند 00:23