حملات اسرائیل به مواضع ایران در سوریه تحت نظارت روسیه انجام شد 01:48
حمله هکرها به حسابهای سیاستمداران آلمان و فاش ساختن حسابهای شخصی 00:30