نیویورک - اجلاس مجمع عمومی ملل متحد - سخنرانی پهلوان اسکندر فیلابی 10:33
نیویورک - اجلاس مجمع عمومی ملل متحد - تظاهرات علیه حضور آخوند روحانی – ۳مهر۹۷ 06:05
گردهمایی جوامع ایرانیان در آمریکا در حمایت از قیام و مقاومت سازمانیافته مردم ایران-۳۱شهریور۹۷ 21:19
اعتراض اشرف نشانان در شهرهای اروپایی به حضور روحانی در مجمع عمومی سازمان ملل 02:06
کارزار اشرف نشانان در نیویورک-اعتراض به حضور روحانی رئیس جمهور ترور، در مجمع عمومی سازمان ملل 02:29
کارزار مقاومت ایران برای جلوگیری از دستیابی خطرناکترین رژیم به خطرناک ترین سلاح-فصل هشتم-بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس 16:19
فاکس نیوز: حمایت شخصیتهای برجسته آمریکا از آلترناتیو دمکراتیک در برابر حاکمان ایران 07:52
نصب دوربین در مزار بنیانگذاران به منظور شناسایی زیارت کنندگان و وحشت از مقبولیت مجاهدین 00:59
اطلاعیه شورای ملی مقاومت ایران -سی ویک اعدام در ۲۰ روز عمدتاٌ در سنین جوانی 01:01
شهردار رودی جولیانی - گردهمایی جوامع ایرانیان در آمریکا-حمایت از قیام و مقاومت سازمانیافته ایران 13:38
50:16
گردهمایی جوامع ایرانیان در آمریکا با حضور شخصیتهای برجسته آمریکایی و بین المللی-۹۷۰۶۳۱ 07:48
دیدار با سازمان مجاهدین خلق ایران که برای تغییر رژیم تلاش میکنند-واشنگتن تایمز ۱۹سپتامبر۲۰۱۸ 18:08
کارزار اشرف نشانان، نه به روحانی در نیویورک علیه حضور رئیس جمهور رژیم ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد 04:11
توطئه تروریستی علیه گردهمایی بزرگ مقاومت ضد حمله دشمن در برابر قیام-فصل هفتم-بیانیه سی و هفتمین سالگرد تاسیس شورای ملی مقاومت 20:47