گردهمایی بزرگ مقاومت ایران-۱۳۹۷

خبرگزاری فرانسه،سوءقصدخنثی شده علیه مقاومت ایران توسط رژیم ایران-کنفرانس وکلا 04:40
بلگا خبرگزاری بلژیک- سوءقصد خنثی شده علیه مقاومت ایران 08:14
ایران آزاد - گفتگو با امیر آرام – ۱۶مرداد۱۳۹۷ 32:53
ایران آزاد-ویژه‌نامه واشنگتن تایمز برای گردهمایی بزرگ مقاومت در پاریس 16:16
04:03
خبرگزاری‌فرانسه- مهردادعارفانی؛عامل سو‌قصد خثنی‌شده به اپوزسیون ایران ؛ از فرانسه به بلژیک تحویل داده شد 03:08
02:32
08:14
08:14