چشم‌انداز تغییر در ایران در سنای آمریکا حضورسناتورهای ارشد از هر دو حزب آمریکا-قسمت سوم 10:52
چشم‌انداز تغییر در ایران در سنای آمریکا حضورسناتورهای ارشد از هر دو حزب آمریکا-قسمت دوم 14:33
انتصاب رئیسی به قسمت رئیس قوه قضائیه بی‌اعتنایی به حقوق بشر است-طاهر بومدرا 03:17
قتل عام ۶۷ و وضعیت حقوق بشر در ایران در چهلمین اجلاس شورای حقوق بشر 03:55
بررسی چشم‌انداز تغییر در ایران در سنای آمریکا حضور-سناتورهای ارشد هر دو حزب و شخصیت‌های برجسته سیاسی 08:24
وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کنفرانسی در مقر اروپایی ملل متحد- قسمت چهارم 12:49
وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کنفرانسی در مقر اروپایی ملل متحد- قسمت سوم 13:06
وضعیت حقوق بشر در ایران عنوان کنفرانسی در مقر اروپایی ملل متحد- قسمت دوم 10:13
کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت، حکم زندان و شلاق برای نسرین ستوده را محکوم کرد 00:21
تظاهرات جوامع ایرانی هواداران مقاومت ایران در لندن به مناسبت ۸مارس روز جهانی زن 09:52
راهپیمایی ایرانیان در واشنگتن در حمایت از مجاهدین و قیام مردم ایران- قسمت پایانی 21:09
راهپیمایی ایرانیان در واشنگتن در حمایت از مجاهدین و مقاومت و قیام مردم ایران 24:28
بازتاب تظاهرات هواداران مجاهدین مقابل کاخ سفید در رسانه‌های خارجی از رویترز تا فاکس نیوز 03:23
شیلا جکسونلی و لیندا چاوز و آدام ارلی در راهپیمایی هواداران مجاهدین مقابل کاخ سفید 18:39
پیام مریم رجوی به تظاهرات و راهپیمایی هواداران مجاهدین و مقاومت مقابل کاخ سفید 13:34
حقوق بشر در ایران،نام کنفرانسی درمقر اروپایی ملل متحد به دعوت سازمانهای غیر دولتی 06:08
مریم رجوی، گماشتن رئیسی جلاد قتل عام۶۷ در رأس قضائیه واکنشی وقیحانه 05:01
بزرگداشت چهلمین سالگرد انقلاب ضد سلطنتی- پای صحبت مجاهدین در آلبانی 33:34
یادآوری بیاینه شورای ملی مقاومت در مورد شکست رئیسی در انتخابات ۹۶ 08:45
سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق پیشوای کبیر نهضت ضد استعماری 11:16