ماتریس – بحران سرنگونی و بن‌بست جانشینی در نظام آخوندی – قسمت اول تا سوم 15:11
ایران آزاد – همراه با یاران مقاومت در حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی 41:15
پاییز پدر سالار – پاییز پدرخوانده 19:06
آمار فزاینده و جانگداز جانباختگان فاجعه کرونا در ایران 00:53
آخرین خبرها – اعتراف زالی به افزایش مبتلایان به کرونا و وحشت از خشم مردم – در یک نگاه 04:26
تیک تاک – علت و پیامدهای افزایش قیمت‌ها در بازار ایران – قسمت اول تا سوم 18:39
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – بزرگداشت ۱۸تیر سالروز تبدیل دانشگاه به سنگر آزادی 04:51
وب نگار - یک قدم تا آزادی – ۱۸تیر روزی که با نام جنبش دانشجویی گره خورده است 09:26
مجله اجتماعی اقتصادی – اتحاد رژیم آخوندی و کرونا علیه مردم ایران 22:41
ایران آزاد – به ستاره‌ها نگاه کن که شب را شکستند و برای آزادی مردم ایران فدا کردند 38:29
ارتباط مستقیم - اعتلای مقاومت و شکست تشبثات رژیم در صحنه بین‌المللی – قسمت اول و دوم 41:57
آخرین خبرها – هشدار آخوند روحانی نسبت به جنگ گرگها و خطر جدایی ملت و نظام – در یک نگاه 05:27
تیک تاک – ریشه‌ها و چشم‌اندازهای فاجعه کرونا در ایران – قسمت اول تا سوم 18:49
آمار فزاینده و جانگداز جانباختگان فاجعه کرونا در ایران 01:01
برنامه روی خط-شورشهای شهر وحشت رژیم نسبت به فقر گسترده مردم سایت مجاهد-۱۷تیر۹۹ 12:00
ایران آزاد – همبستگی با قیام مردم ایران و حمایت از کانون‌های شورشی و ارتش آزادی 31:44
ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – حمایت از ایستادگی زندانیان سیاسی در مقابل رژیم 05:38
وب نگار - یک قدم تا آزادی – استمرار اعتصاب و اعتراضات کارگران به جان آمده 07:58
قلبها واژه‌ها و پیوندها – انهدام کاخ ستم و بیداد ولایت فقیه نزدیک است 09:36
فعالیت‌های کانون‌های شورشی – ما رژیم بی‌کفایت نمی‌خواهیم و باید برود 03:04