برنامه ها

تجمعات اعتراضی و اعتراضات اقشار مختلف 04:20
تشدید بحران در راس نظام ولایت فقیه 21:52
مذاکره نه در حرف دریوزگی در عمل 06:00
فعالیت مافیای واردات شکر - روزنامه‌های حکومتی 06:04
سیل ویرانگر در خراسان رضوی - مجله اجتماعی، اقتصادی شماره ۱۲۸ 21:23
دستاورد نظام ولایت فقیه – طنز سیاسی 00:54
اعتراف به نفرت مردم و چشم‌انداز پایان نظام 05:05
بحران مسکن در نظام آخوندی 26:01
نفرت جامعه از حکومت آخوندی – ری‌توئیت 05:47
بزرگداشت ۴ خرداد ۱۳۵۱ – متحد شویم 06:54
با فدا آغاز کرد با فدا ره باز کرد 04:16
شرایط انفجاری و تلاش مذبوحانه برای مقابله با آن 04:55
طرح تحول سلامت در حکومت آخوندی 10:27
متهم کردن رسمی حکومت آخوندی و تشدید بحران 23:49
11:00
آغاز پایان نظام آخوندی – طنز سیاسی 00:45
فضای مجازی وحشت حقیقی 05:21
بحرانهای اقتصادی و اجتماعی حکومت - روزنامه‌های حکومتی 06:48
تجمعات اعتراضی مردم رنجدیده – ری‌توئیت 06:29
توجیه بیشرمانه ملخ خوردن توسط حکومت 04:49