ایران آزاد – گفتگو با استاد جلال گنجه ای مسئول کمیسیون مذاهب و آزادی ادیان در شورای ملی مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با یزدان حاج‌حمزه – عضوی شورای ملی مقاومت ایران

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با پرویز خزائی از اعضای شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

ايران آزاد – گفتگو با زينت ميرهاشمي، سردبير نشريه نبرد خلق

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با مهین مشکین فام ، عضو شورای ملی مقاومت

بیشتر بخوانید

  گردهمایی مقاومت ایران امسال انعکاسات گسترده ای هم در فضای مجازی داشت انعکاساتی که  ازچندروز قبل از مراسم شروع  شده بود . به  گزارش فشرده و مختصری  از این  انعکاسات توجه کنید     سیمای آزادی -تلویزیون ملی ایران-۱۷ تیر

بیشتر بخوانید

گفتگو با جواد دبیران از اعضای کمیسون خارجه شورای ملی مقاومت درباره هيئت سیاستمداران آلمانی شرکت کننده درگردهمایی بزرگ مقاومت   

بیشتر بخوانید

درگردهمایی بزرگ مقاومت ایران زندانیان هم حاضر هستند زندانیان سیاسی ایران ازتمامی زندانهای ایران، از گوهردشت ، از زندان زاهدان ، زندانیان اهل سنت و زندانی سیاسی مسیحی که با پیامهای خودشان نشان دادند که آرمان آزادی و تغییر ایران یک آرمان فراگیر و ملی است زندانیان سیاسی ازچند روز قبل ازشروع مراسم با پذیرش […]

بیشتر بخوانید

شنیدین که شاعر و نویسنده فرانسوی ویکتور هوگو گفته:«هیچ چیزی قوی‌تر از آرمانی نیست که زمانش رسیده باشه. ». این واقعیتی بود که این روزها در نبرد بین مقاومت ایران و رژیم آخوندی دیده میشود. آرمانی که زمانش فرا رسیده است راستی این آرمان که زمانش رسیده چیست؟ ضرورت تغییر در ایران و باز شدن […]

بیشتر بخوانید