برنامه از نزدیک

تظاهرات ضد دولتی ونزوئلا – از نزدیک 01:21
تصاویر هفته‌ای که گذشت – از نزدیک 01:21
برگزاری کنگره ملی خلق چین – از نزدیک 01:21
بزرگداشت روز جهانی زن در کشورهای مختلف – از نزدیک 02:25
گردباد شدید در آلاباما آمریکا – از نزدیک 01:32
سال نو در چین – از نزدیک 01:21
جهان در هفته به روایت تصویر – از نزدیک 01:13
سرمای شدید و بی‌سابقه در آمریکا – از نزدیک 01:09
مسافرت صدها میلیون چینی در آستانه سال نو - از نزدیک 00:57
نگاهی به گردباد در کشور کوبا – از نزدیک 00:57
اجلاس داووس ۲۰۱۹ مجمع جهانی اقتصاد در سوئیس – از نزدیک 01:03
از نزدیک – تظاهرات علیه قانون جدید کار در مجارستان – ۲۶آذر۱۳۹۷ 01:44
از نزدیک – جشن وحدت اقلیت‌های قومی در اتیوپی - ۲۶آذر۱۳۹۷ 01:44
از نزدیک – انگلستان: تظاهرات موافقان و مخالفان خروج از اتحادیه اروپا - ۲۲آذر۱۳۹۷ 01:35
از نزدیک – جهان به روایت تصویر - ۱۸آذر۱۳۹۷ 01:35
از نزدیک – بهترین عکس‌های معماری - ۱۶آذر۱۳۹۷ 01:36
از نزدیک – کنفرانس جی ۲۰ در آرژانتین - ۱۳آذر۱۳۹۷ 01:27
از نزدیک – مدرسه کودکان سوری در شهره رقه - ۱۲آذر۱۳۹۷ 01:36
از نزدیک – جهان به روایت تصویر –۶آذر۱۳۹۷ 01:02
از نزدیک – کاهش فعالیت نظامی در منطقه غیر نظامی بین کره شمالی و جنوبی 01:19