برنامه رودررو

ارجاع تصویب لوایح اف ای تی اف به سال ۹۸ومخالفت ۲/۳اعضای تشخیص با تصویب-رودررو 10:00
مشکلات صادرات نفت توسط رژیم دراثر تحریمها-رودررو 08:00
نتیجه سفرعباس عراقچی به اروپا چه بود-رودررو 10:00
تمدید تحریمهای اتحادیه اروپا علیه ایران-رودررو 10:00
محاکمه یک قاضی دادگاه ورئیس پیشین اطلاعات درآرژانتین نسبته به انفجار آمیا-رودررو 10:00
آثار تحریمها روی رژیم اخوندی وپیام خامنه ای برجا نزدن درمقابل تحریمها-رودررو 12:00
ضرب الااحل اف ای تی اف به رژیم جهت اجرا-رودررو 10:00
12:00
12:00
تحریم افراد وشرکتهای وابسته به رژیم آخوندی توسط خزانه داری آمریکا-رودررو 12:00
شکست اینس تکس یا سازوکاراروپایی وتلخ شدن کام رژیم-رودررو 12:00
12:00
10:00
12:00
12:00
12:00
1200
12:00
11:00
09:00