تیک تاک

موج جدید انزوا و محکومیت بین‌المللی رژیم – ۲۷دی۱۳۹۷ 21:36
چشمک و چراغ روحانی برای مذاکره – ۲۶دی۱۳۹۷ 19:27
روحانی ضد و نقیض‌گویی و قدرت‌نمایی پوشالی – ۲۵دی۱۳۹۷ 18:25
ائتلاف بزرگ سیاسی گامی کیفی در انزوای رژیم – ۲۴دی۱۳۹۷ 21:45
گام بلندی در طرد و انزوا – ۲۳دی۱۳۹۷ 20:39
شاخ و شانه موشکی لقمه گلوگیر – ۲۲دی۱۳۹۷ 20:36
خامنه‌ای معجونی از هول و وحشت لاپوشانی و اعتراف – ۲۰دی۱۳۹۷ 22:04
تحریم وزارت اطلاعات آخوندها اولین بار در جهان – ۱۹دی۱۳۹۷ 18:28
ادعاها و دروغهای بی‌دنده و ترمز – ۱۸دی۱۳۹۷ 22:02
حذف استیضاح نمایندگان از دستور مجلس – ۱۷دی۱۳۹۷ 21:04
معنی مصلحت در مجمع تشخیص مصلحت – ۱۶دی۱۳۹۷ 23:05
SPV شفا می‌دهد یا کور می‌کند؟ – ۱۵دی۱۳۹۷ 21:15
موج جدید انزوای منطقه‌یی و بین‌المللی رژیم – ۱۴دی۱۳۹۷ 22:46
رسوایی دروغ درمانی روحانی – ۱۳دی۱۳۹۷ 21:49
بسته قفل شده اروپا – ۱۲دی۱۳۹۷ 20:16
دو روی سکه وحشت از سال۹۸ – ۱۱دی۱۳۹۷ 21:36
تداوم و گسترش دامنه خشم و اعتراض دانشجویان و سرآسیمگی رژیم 20:21
مخاطب پیام و تجربه ۹دی – ۹دی۱۳۹۷ 21:47
بازتاب وحشت خامنه‌ای از ولایت زدایی در نمایش‌های جمعه 22:39
نمود دیگری از پوسیدگی نظام – ۷دی۱۳۹۷ 21:26