تیک تاک

درهم‌شکستگی و درماندگی همه جانبه در پایان سال 25:22
اوج بحران درونی در پایان سال ۹۷ 19:51
چهارشنبه سوری آتشین کابوس هیولای ظلمت 19:23
در قعر دره انزوا و محکومیت 19:04
خبرگان عصای شکسته بسته خلیفه ارتجاع 20:34
تقلا در بغداد و حضیض انزوا در جهان 22:07
فیگورهای توخالی با مصرف ارعاب 23:40
معنی بازگشت کوپن در نظام آخوندی 22:18
رکورد جدید در دزدی و اختلاس 19:51
بحران در حوزه قم و شکاف در پایه‌های نظام 22:44
بیانیه اتحادیه اروپا گامی دیگر در تشدید فشارها 21:20
انتصاب جلاد۶۷ رسوایی ناگزیر 22:39
پیامدهای طرد و انزوای سیاسی در درون حکومت آخوندی 17:22
شکست نظام ولایت فقیه در سیاست خارجی 22:58
انتصاب رئیسی جلاد و بن‌بست سرکوب 22:30
ادامه بن‌بست FATF و تعمیق بحران 21:23
حکومت آخوندی تا گردن در باتلاق FATF 16:30
شعار نترسید خامنه‌ای و گرداب بحرانها 20:44
چینی بند زده در حکومت آخوندی 24:09
پس گرفتن استعفا ظریف تعمیق بحران 20:09