برنامه روی خط

وزیر نیرو درمجلس ارتجاع سیل را پیش بینی نشده وغیرمنتظره اعلام کرد-روی خط 06:00
ترس رژیم از شکل گیری شوراهای مردمی وآوردن حشدالشعبی ازعراق جهت سرکوب-روی خط 06:00
سپاه پاسداران وتروریسم اقتصادی ودرتغییر ساختار طبقاتی جامعه-روی خط 06:00
سیل ویرانگر وآوارگی مردم وکمک نکردن دولت حتی ضروریتری مایحتاج-روی خط 06:00
سیل یک فاجعه ملی وشانه خالی کردن رژیم ازجبران خسارتهای آن-روی خط 06:00
سیل ویرانگر درسرتاسر ایران وخساراتهای باقی مانده درحکومت جانیان-روی خط 06:00
06:00
وضعیت بحرانی دربعضی مناطق سیل زده نتیجه سیاستهای مخرب رژیم-روی خط 06:00
06:00
بی عملی وبی توجهی حکومت آخوندی نسبت به سیل ویرانگر دراستانها- روی خط 06:00
06:00
چهارشنبه سوری فرصت وفراخوانی برای گسترش قیام-روی خط 06:00
06:00
انتصاب رسمی آخوند جلاد، رئیسی به سمت ریاست قوه قضاییه به دستور مستقیم خامنه ای بازتابها و تحلیلهای مختلفی داشته 06:00
08:00
06:00
۲۱و ۲۲ بهمن۱۳۹۷ با حضور مریم رجوی برگزار شد. این اجلاس درشرایطی برگزار شد که رژیم ولایت فقیه در محاصره کامل قرار داره. 06:00
چرا ماه هاست که خیلی از خانواده های ایرانی لب به گوشت نزده ان؟ 08:00
بن بست اقتصادی حاکم برجامعه واختلافات عمیق طبقاتی بین مردم محروم وثروتمندان-روی خط 08:00
07:00