تیغ دو دم سرکوب و وحشت از خشم مردم 05:42
تذکر کتبی به وزیر کشور - روزنامه‌های حکومتی 06:21
سفر خارجی... پر – طنز سیاسی 02:47
تحریم ولی فقیه نظام – طنز سیاسی 03:08
وحشت از پیامدهای انفجاری فقر و فساد فراگیر 05:14
موسسات غیر مجاز در حاکمیت - روزنامه‌های حکومتی 05:52
دو سر باخت در بازی خروج از برجام 05:15
قصه نان و گرانی - روزنامه‌های حکومتی 06:25
قهر کردن عضو هیئت دولت – طنز سیاسی 02:45
یک شکست بزرگ حقیقی در دنیای مجازی – طنز سیاسی 02:43
شکار پهپاد آمریکایی گلوبال هاوک - روزنامه‌های حکومتی 05:46
اف ای تی اف بازی با جامعه جهانی یا ذخیره بحران 05:38
سهم امارات و عربستان سعودی - روزنامه‌های حکومتی 06:46
فریاد جنگ نمی‌خواهیم آخوندها – طنز سیاسی 00:51
برجام تبدیل روزنه امید به تله سرنگونی 04:55
به‌زودی رفاه صادر می‌کنیم – طنز سیاسی 03:08
سفر وزرای خارجه سه کشور اروپایی به ایران - روزنامه‌های حکومتی 06:15
مهلت ۶۰ روزه روی دست حاکمیت مانده است 05:40
جنگ در بن‌بست بر سر اف ای تی اف 06:15
هشدارهای حقوقی درباره حفره‌های برجامی - روزنامه‌های حکومتی 06:37