مناسبتهای ملی

فرجام سیاه - به مناسبت ۲۶ دی - سالروز فرار شاه از ایران 15:15
جهان پهلوان غلامرضا تختی در سالگرد جاودانگی اش 02:31
به یاد جهان پهلوان غلامرضا تختی – قیام ایران 02:31
هفتم دی آغاز قیام سراسری و خیزشهای انقلابی خلق در زنجیر برای سرنگونی استبداد مذهبی 15:55
۶دی سالگرد قیام تهران در عاشورای سال ۱۳۸۸ 20:16
01:40
یلدا درمانی در تلویزیون رژیم آخوندی – قیام ایران 04:50
07:22
۱۶آذر روز دانشجو 10:12
سالگرد شهادت روحانی مبارز سیدحسن مدرس بدست رضاخان قلدر 05:12
به مناسبت روزدانش آموز-۱۲ آبان ۱۳۹۸ 0۶:۵۰
زیر ذره‌بین ذوالقرنین-فرمانروایی دادگستر ،فرمانروایی آگاه به دانش زمان -۹۸۰۸۰۶ ۴۲:۲۰
پاسارگاد - آبان ۱۳۹۸ 06:32
خبر فوری - روز کوروش- ۷آبان۹۸ 06:07
06:24
05:14
04:04
گرامی باد یاد شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی 20:49
طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی 18:59
هفده شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن 03:01