شورای ملی مقاومت–حمایت بین المللی از قیام مردم و خواسته های آنها   مريم رجوي : حمايت بين المللي ازقيام مردم ايران و خواسته‌هاي مقاومت عادلانه آنها براي آزادي و عدالت جبهه جهاني عليه فاشيسم ديني در ايران و اخراج پاسداران از كشورهاي منطقه ضرورت صلح و همزيستي است   دو هفته پس از خروج […]

بیشتر بخوانید

معرفی طرح شورای ملی مقاومت ایران برای خودمختاری کردستان ایران راه حل شورای ملی مقاومت به منظور رفع ستم مضاعف از این ملیت ستمزده برای آینده ایران – ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با اعضای شورای ملی مقاومت ایران پرویز خزایی و حسین سعیدیان

بیشتر بخوانید

ایران آزاد – گفتگو با اعضای شورای ملی مقاومت ایران، فلور صدودی، مسلم اسکندرفیلابی و حسین جهانسوز

بیشتر بخوانید