میتران و جهان در حالی که بستگان و نزدیکان میتران او را با تمام احترام در شهر زادگاهش ژارناک به خاک می سپارند در نوتردام کلیسای بزرگ پاریس شمار زیادی از روسای کشورها و دولتها از سراسر جهان گرد هم آمده اند تا از مرگی آخرین تجلیل را به عمل آورند که به مدت ۱۴ […]

بیشتر بخوانید