مسعود رجوی-عید پایداری پرشکوه در اشرف نوروز۱۳۹۱ قسمت دوم کلیپ  را اینجا مشاهده کنید مطالب مرتبط :‌ از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین چه می‌خواهند؟ مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت- مسعود رجوی

بیشتر بخوانید

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت پانزدهم  کلیپ  بعدی را به ترتیب زیر می توانید مشاهده کنید استراتژی قیام – قسمت پانزدهم ـ ۱۳ ۱۲ ۱۳۹۷ کلیپ دوم را اینجا می توانید مشاهده کنید مسعود رجوی ـ استراتژی قیام و سرنگونی (۱۵) اشرف کانون استراتژیکی نبرد

بیشتر بخوانید

 مسعود رجوی -آموزش برای جوانان قیام آفرین استراتژی قیام – قسمت چهاردهم استراتژی قیام  – قسمت چهاردهم – کلیپ اول  ـ ۱۱ ۱۲ ۱۳۹۷ کلیپهای بعدی قسمت چهاردهم استراتژی قیام را بترتیب زیر می توانید مشاهده کنید : کلیپ دوم کلیپ سوم مطالب مرتبط : مسعود رجوی -استراتژی قیام-سلسله آموزش برای جوانان قیام آفرین– قسمت […]

بیشتر بخوانید

درسهایی از مسعود رجوی -استراتژی قیام برای جوانان قیام آفرین– قسمت سیزدهم-اسفند ۹۸ این شماره از سلسله آموزش شامل سه کلیپ است که به ترتیب میتوانید آنها را مشاهده کنید. کلیپ دوم را که مدت آن ۳۰ دقیقه است، میتوانید بعد از اتمام کلیپ حاضر همینجا مشاهده کنید. همچنین کلیپ سوم به مدت بیست و […]

بیشتر بخوانید

مسعود رجوی-استراتژی قیام-آموزش برای نسل جوان درداخل کشور-قسمت دوازدهم در سال ۸۸ شاهد قیام بزرگی در ایران بودیم. همزمان با قیام در شهرستانهای بزرگ ایران، سلسله آموزشهایی از طرف رهبر انقلاب آقای مسعود رجوی، خطاب به جوانان قیام‌آفرین داده شد. این آموزشها که استراتژی و راهبرد قیام را توضیح میدهد، بصورت سلسله کلیپ‌هایی تنظیم شده […]

بیشتر بخوانید

پیام مسعود رجوی -انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی قسمت دوم این پیام را همینجا مشاهده کنید   از دیگر پیامهای مسعود رجوی : درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین-تعریف دجالیت-قسمت یازدهم پیام شماره ۱۱- مسعود رجوی-دوران آماده باش سرنگونی  

بیشتر بخوانید

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین – قسمت یازدهم –  کلیپ اول -تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ کلیپ‌ها بعدی همین قسمت را بترتیب زیر مشاهده کنید :‌ کلیپ دوم کلیپ سوم کلیپ چهارم کلیپ پنجم کلیپ ششم کلیپ هفتم   از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین چه می‌خواهند؟ سی دی، آزادی آخرین زندانیان سیاسی […]

بیشتر بخوانید

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین – قسمت دهم کلیپ اول -تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ استراتژی قیام – قسمت دهم کلیپ اول کلیپ دوم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید. کلیپ سوم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید. کلیپ چهارم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید کلیپ پنجم استراتژی قیام را  همینجا  مشاهده کنید. کلیپ ششم استراتژی […]

بیشتر بخوانید

درسهایی از مسعود رجوی-استراتژی قیام برای جوانان قیام‌آفرین – قسمت نهم کلیپ اول -تاریخ ۳۰ دی ۱۳۸۸ استراتژی قیام – قسمت نهم کلیپ اول ـ ۲۷ ۱۱ ۱۳۹۷ سلسله آموزش برای نسل جوان در داخل کشور مسعود رجوی – ۳۰ دی ۱۳۸۸ سخنرانی بازرگان در مجلس ارتجاع پس از از ۵ مهر ابعاد اعدام و […]

بیشتر بخوانید

پیام مسعود رجوی- انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی قسمت دوم و سوم پیام را   در همین پست دنبال کنید : پیام مسعود رجوی- انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی- قسمت دوم پیام مسعود رجوی- انقلاب ضد سلطنتی مردم ایران علیه دیکتاتوری و وابستگی- قسمت سوم    

بیشتر بخوانید

از نگاه مسعود رجوی – مجاهدین چه می‌خواهند؟ مسعود رجوی تیر ۱۳۸۸ مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت- مسعود رجوی فرازی از پیام مسعود رجوی – ۱۶ آذر ۱۳۸۸

بیشتر بخوانید

آینده انقلاب سخنرانی مسعود رجوی دردانشگاه تهران بهمن ۱۳۵۸-قسمت ۲

بیشتر بخوانید

سخنرانی مسعود رجوی با عنوان آینده انقلاب در دانشگاه تهران-بهمن ۱۳۵۸-قسمت۱

بیشتر بخوانید

مبانی مشروعیت و مرزهای سرخ مقاومت- مسعود رجوی

بیشتر بخوانید

اولین سخنرانی برادر مسعود رجوی دردانشگاه تهران درسال ۴ بهمن ۱۳۵۷-۳ بهمن بنام خداوبنام شهدای خلق وبه ویژه شهدای دانشگاه شهیدانی که به ما آزادی بخشیدند    

بیشتر بخوانید

خاطرات۳۰ دی آزادی مسعود رجوی از زندان شاه ۱۳۵۷-روزی که آخرین دسته زندانیان سیاسی از جمله مسعود رجوی از زندان شاه آزاد شدند. علی خدایی صفت از مسئولین سازمان مجاهدین خلق ایران از روز ۳۰ دی میگوید صحنه  مربوط به ۴۰ سال پیش است اما مثل دیروز می ماند بخاطر اینکه انقدر پر شکوه است […]

بیشتر بخوانید

سی دیماه سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندان دیکتاتوری شاه -قسمت دوم کلیپ حاضر در ادامه قسمت اول سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی ارائه میشود : گردهمايي سراسري جوامع ايرانيان-۳ شهريور ۱۳۹۷ سي سال از قتل‌عام سي هزار زنداني سياسي گذشت. اما نه آخوندها توانستند اين حماسه بزرگ و سرخ‌فام را پنهان کنند، نه […]

بیشتر بخوانید

سی دیماه سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندان دیکتاتوری شاه-قسمت اول سالروز آزادي آخرين زندانيان سياسي  از زندانهاي ديکتاتوري شاه مسعود رجوي دانشگاه تهران -۴بهمن ۱۳۵۷ به آنهايي که در زير شکنجهها خداو خلق را ميطلبيدند به ياري, ميگفتند ,کدام خلق؟ بمانيد و بپوسيد اينجا جزيرة ثباته. ديگه خبري نيست, خبري هم نبود. ولي […]

بیشتر بخوانید