ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی ۴ تیر ۱۳۹۷- تهران بزرگترین شهر شورشی جهان   اینجا تهران است  بزرگترين شهر شورشي جهان. آئينه تمام‌نماي ايران. با كانون‌هاي شورشيِ قهرمان. سلام بر تهران و يكايك شهرهاي بپاخاستة ايران    

بیشتر بخوانید

کودتای نافرجام- آزمایش بزرگ مقاومت – قسمت پانزدهم  توطئه ۱۷ ژوئن برعلیه مقاومت ایران در زد و بند با رژیم ایران پیروزی عدالت ومقاومت آخرین قسمت از سلسله برنامه های کودتای نافرجام     بينندگان گرامي، آخرين قسمت از سلسلهبرنامههاي «كودتاي نافرجام، آزمايش بزرگ مقاومت» را خدمتتان تقديم ميكنيم. اين قسمت به سخنان رهبر مقاومت پس […]

بیشتر بخوانید

چه باید کرد؟ مسعودرجوی- امجدیه تهران- بخش چهارم 30 خرداد۱۳۹۷    واقعیت میتینگ امجدیه در ۲۷ خرداد ۱۳۵۹ از زبان شاهدان قسمت چهارم: خمینی ومراسم امجدیه…

بیشتر بخوانید

 چه باید کرد؟ مسعودرجوی- امجدیه تهران- بخش سوم ۲۷خرداد۱۳۹۷  واقعیت میتینگ امجدیه در ۲۷ خرداد ۱۳۵۹ از زبان شاهدان قسمت چهارم : پس از مراسم

بیشتر بخوانید

چه باید کرد؟ مسعودرجوی- امجدیه تهران- قسمت سوم ۲۷خرداد۱۳۹۷     واقعیت میتینگ امجدیه در ۲۲ خرداد ۱۳۵۹ از زبان شاهدان بخش سوم : حین مراسم  

بیشتر بخوانید

چه باید کرد؟ مسعودرجوی- امجدیه تهران – بخش دوم-۲۶خرداد۱۳۹۷   واقعیت میتینگ امجدیه در ۲۲ خرداد ۱۳۵۹ از زبان شاهدان بخش دوم :  درگیریها

بیشتر بخوانید

چه باید کرد؟ مسعودرجوی- میتینگ امجدیه تهران- بخش اول- ۲۵خرداد۱۳۹۷ بخش اول – بهار زود گذرآزادی واقعیت میتینگ امجدیه از زبان شاهدان    

بیشتر بخوانید

مسعودرجوی رمضان۱۳۹۲- قسمت سوم -۱۲خرداد۱۳۹۷ منتخب نشستهای رمضان- سلسله آموزشهای درونی مجاهدین کارکرد ومسئولیت پیشتاز

بیشتر بخوانید

مسعودرجوی- رمضان۱۳۹۲-قسمت دوم منتخب نشست های رمضان سلسله آموزشهای درونی مجاهدین قسمت دوم: وصف حال پیشتازان تغییر وانقلاب  

بیشتر بخوانید

مسعودرجوی- رمضان۱۳۹۲- قسمت اول منتخب نشست های رمضان سلسله آموزشهای درونی مجاهدین قسمت اول : سستی وضعف وذلت سه مرز سرخ ایدئولوژیکی مجاهد خلق

بیشتر بخوانید

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین – مسعود رجوی ق ششم ۷خرداد۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

تفسیر سوره مریم- مسعود رجوی-۱۳۶۹ ۶خرداد۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین-ق۵ مسعود رجوی رمضان ۱۳۹۳ علی قدر انسان  نشانه کبیر،خبر بزرگ،صراط مستقیم صدیق اکبر ،فاروق اعظم

بیشتر بخوانید

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین قسمت چهارم مسعود رجوی -رمضان ۱۳۹۳ مرحله سوم ـ میدان جنگ و کارزار

بیشتر بخوانید

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین قسمت سوم  مسعود رجوی -رمضان ۱۳۹۳ نمونه تاریخی مرحله اول- مبارزه ایدئولوژیکی پیامبر با بنی اسرائیل

بیشتر بخوانید

آموزشهای ایدئولوژیکی مجاهدین-قسمت دوم مسعود رجوی -رمضان ۱۳۹۳ پرتوی از قرآن ،ماه میلاد نزول قرآن

بیشتر بخوانید