مناسبتهای جهانی

ری‌توئیت – یک قدم تا آزادی – روز جهانی مبارزه با کار کودکان – ۲۴ خرداد ۹۹ 04:18
قیام کاوه ها - روز جهانی کارگر ۹۹ - قسمت سوم 23:19
قیام کاوه ها- روز کارگر ۹۹- قسمت  اول 35:01
گرامی داشت روز جهانی کارگر، شورش و قیام علیه کرونای ولایت 03:50
پارلمان انگلستان - کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی زن - قسمت سوم 16:09
پارلمان انگلستان - کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی زن - قسمت دوم 11:14
ژنو - چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر - با توجه به تهدید شیوع کرونا در زندانهای ایران زندانیان باید فورا آزاد شوند 12:11
سوئد استکهلم - کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر - قسمت چهارم 13:52
سوئد استکهلم - کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن - قسمت سوم 13:48
سوئد استکهلم - کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر در آستانه ۸ مارس روز جهانی زن - قسمت دوم 11:02
سوئد - کنفرانس بین المللی زنان نیروی تغییر 27:43
مناسبتهاي جهاني 01:48
مردم استرالیا و زلاندنو آغاز سال نو میلادی را جشن گرفتند 01:16
12:59
کریسمس 40:49
40:49