مناسبتهای جهانی

33:08
زادروز سازنده آبراه سوئز - در گذر زمان – نگاهی به وقایع نیمه اول آذرماه 20:47
درگذشت جورج برنارد شاو نویسنده مشهور ایرلندی  - در گذر زمان – نگاهی به وقایع آبانماه 23:53
نگاهی به زندگی و فعالیت های آندره گلوکسمن فیلسوف و نویسنده فرانسوی 05:36
زاد روز دکتر کریستین بارنارد نخستین جراح پیوند قلب - در گذر زمان - نیمه دوم آبانماه 23:17
فلورانس نایتینگل بانوی چراغ بدست – چهره‌ها 17:35
بزرگترین تظاهرات زنان در ایالات متحده آمریکا - در گذر زمان - نیمه اول آبانماه 20:09
اسپارتاکوس رهبری انقلاب ضد برده داری سوم – چهره‌ها 19:08
اعدام ادیت لوئیزا کاول پرستاری شجاع از انگلستان - در گذر زمان - نیمه دوم مهرماه 20:01
تاسیس اولین جمهوری فرانسه - در گذر زمان - نیمه اول مهرماه 23:06
جان لوئیس همرزم مارتین لوتر کنیگ – چهره‌ها 15:54
در گذر زمان – نیمه اول شهریورماه – زاد روز یاسر عرفات رهبرفقید مردم فلسطین 21:40
در گذر زمان – نیمه اول مردادماه – کشف رادیوم توسط ماری کوری و همسرش - ۹۹۰۴۳۱ 20:14
آلبرت اینشتین - دانشمند بزرگ این عصر و یکی از جویندگان عدالت و راستی 15:16
قیام کاوه ها - روز جهانی کارگر ۹۹ - قسمت سوم 23:19
قیام کاوه ها- روز کارگر ۹۹- قسمت  اول 35:01
گرامی داشت روز جهانی کارگر، شورش و قیام علیه کرونای ولایت 03:50
پارلمان انگلستان - کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی زن - قسمت سوم 16:09
پارلمان انگلستان - کنفرانس پارلمانی به مناسبت روز جهانی زن - قسمت دوم 11:14
ژنو - چهل و سومین اجلاس شورای حقوق بشر - با توجه به تهدید شیوع کرونا در زندانهای ایران زندانیان باید فورا آزاد شوند 12:11