مناسبتهای جهانی

اگنس گونجا بویاجیو معروف به مادر ترزا راهبه خیرخواه آلبانیایی ـ چهره‌ها 19:30
سالروز درگذشت ملینا مرکوری ـ در گذر زمان ـ نگاهی به وقایع نیمه دوم اسفند‌ماه 20:58
در گذر زمان ـ نیمه اول اسفند‌ماه ـ سالروز نبرد گالیپولی ـ ۲۸بهمن۹۹ 22:00
سیمون بولیوار افسر اسپانیایی و فرمانده انقلابی و سیاستمدار ونزوئلایی ـ چهره‌ها 20:29
کشف اشعه ایکس - در گذر زمان – نگاهی به وقایع نیمه دوم دی ماه 20:11
ژاندارک قهرمان ملی فرانسه و رهبری فرانسوی‌ها در جنگ صدساله بر ضد انگلستان – چهره‌ها 21:06
33:08
زادروز سازنده آبراه سوئز - در گذر زمان – نگاهی به وقایع نیمه اول آذرماه 20:47
درگذشت جورج برنارد شاو نویسنده مشهور ایرلندی  - در گذر زمان – نگاهی به وقایع آبانماه 23:53
نگاهی به زندگی و فعالیت های آندره گلوکسمن فیلسوف و نویسنده فرانسوی 05:36
زاد روز دکتر کریستین بارنارد نخستین جراح پیوند قلب - در گذر زمان - نیمه دوم آبانماه 23:17
فلورانس نایتینگل بانوی چراغ بدست – چهره‌ها 17:35
بزرگترین تظاهرات زنان در ایالات متحده آمریکا - در گذر زمان - نیمه اول آبانماه 20:09
اسپارتاکوس رهبری انقلاب ضد برده داری سوم – چهره‌ها 19:08
اعدام ادیت لوئیزا کاول پرستاری شجاع از انگلستان - در گذر زمان - نیمه دوم مهرماه 20:01
تاسیس اولین جمهوری فرانسه - در گذر زمان - نیمه اول مهرماه 23:06
جان لوئیس همرزم مارتین لوتر کنیگ – چهره‌ها 15:54
در گذر زمان – نیمه اول شهریورماه – زاد روز یاسر عرفات رهبرفقید مردم فلسطین 21:40
در گذر زمان – نیمه اول مردادماه – کشف رادیوم توسط ماری کوری و همسرش - ۹۹۰۴۳۱ 20:14
آلبرت اینشتین - دانشمند بزرگ این عصر و یکی از جویندگان عدالت و راستی 15:16