مناسبتهای سازمانی

جدال نور و ظلمت ،تیر باران آیت الله حبیب الله آشوری به توصیه شخص خامنه ای 19:58
پیامهای تبریک هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت ۵۶ سال تاسیس سازمان 10:02
ای.یو.ریپورتر - سایت خبری اتحادیه اروپا - کنفرانس اینترنتی در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 03:30
سالگرد هجرت بزرگ - پایان پیروزمند انتقال امن و سازمانیافته مجاهدین در ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
سخنرانان جوامع انگلیس - حسن ضابطی، رضا رحمانی و جمشید پیمان -شاعر و نویسنده- قسمت چهارم 24:39
سخنرانان جوامع آلمان - ویدا نیک طالعان، حسین یعقوبی و مهرداد هرسینی-قسمت اول 13:25
یک طلوع بی غروب تا فرا رسد بهاری بی خزان- لحظه های ماندگار- قسمت سوم - 20:17
گلزاری از تاریخچه  تاسیس سازمان پرافتخارو سرمایه عظیم ایران، مجاهدین خلق ایران 06:21
به مناسبت ۱۵شهریور پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. 08:22
آغاز پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 16:53
یک طلوع بی غروب تا فرا رسد بهاری بی خزان- لحظه های ماندگار- قسمت اول-۱۴شهریور۹۹ 25:09
دربهای بسته ،قلبهای شکسته،پیوندهای گسسته و رهروانی خسته-حدیث راه پر خون 22:41
اکت آرم سازمان پر افتخار مجاهدین خلق ایران – اشرف۳ 01:43
چه تضمینی برای تحقق خواسته های مردم بعد از سرنگونی رژیم خمینی وجود دارد؟ 05:57
مجاهدین طرحی نو در فلک اجتماعی و سیاسی ایران - ۱۹شهریور۹۹۱ 21:31
عاشورا در اشرف۳ - ۹شهریور۹۹ 14:48
جوشش خون شهید بزرگ حقوق بشر پس از ۳۰ سال 09:59
امیر نظری 14:04
اول شهریور ضربه بزرگ ساواک شاه به سازمان مجاهدین خلق ایران 30:01