مناسبتهای سازمانی

دوم آذر سالروز تاسیس میلیشیای مردمی در سال ۱۳۵۸ سنگ بنای ارتش آزادیبخش ملی ایران 19:08
لیبرتی - نشست عمومی - چهلم شهیدان حمله موشکی هفتم آبان - ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - قسمت اول 28:31
25:49
هفتم آبان سالگرد سنگین ترین حمله موشکی برای قتل عام مجاهدین در لیبرتی با شلیک ۸۰ موشک 01:44
مریم رجوی 34:43
مریم رجوی 52:59
سخنان سه شهید قهرمان در نشست مجاهدین در اشرف ۱۷مهر۱۳۸۸ 50:23
۱۵مهر سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶و۷ مرداد۱۳۸۸ - قسمت اول 30:20
هفتم مهر سالگرد خروج نام مجاهدین از لیست آمریکا پیروزی تاریخی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی 61:29
 پنج مهر چگونه با شعار «مرگ بر خمینی» ،بت و هیبت خمینی دجال شکسته شد- 22:14
۵مهر - سالروز حماسه فروزان پنجم مهرماه ۱۳۶۰ 26:38
جدال نور و ظلمت ،تیر باران آیت الله حبیب الله آشوری به توصیه شخص خامنه ای 19:58
پیامهای تبریک هواداران سازمان مجاهدین خلق ایران به مناسبت ۵۶ سال تاسیس سازمان 10:02
ای.یو.ریپورتر - سایت خبری اتحادیه اروپا - کنفرانس اینترنتی در سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران 03:30
سالگرد هجرت بزرگ - پایان پیروزمند انتقال امن و سازمانیافته مجاهدین در ۱۹ شهریور ۱۳۹۵ 21:30
سخنرانان جوامع انگلیس - حسن ضابطی، رضا رحمانی و جمشید پیمان -شاعر و نویسنده- قسمت چهارم 24:39
سخنرانان جوامع آلمان - ویدا نیک طالعان، حسین یعقوبی و مهرداد هرسینی-قسمت اول 13:25
یک طلوع بی غروب تا فرا رسد بهاری بی خزان- لحظه های ماندگار- قسمت سوم - 20:17
گلزاری از تاریخچه  تاسیس سازمان پرافتخارو سرمایه عظیم ایران، مجاهدین خلق ایران 06:21
به مناسبت ۱۵شهریور پنجاه و ششمین سال تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران. 08:22