مناسبتهای سازمانی

در سالروز شهادت فاطمه امینی سمبل فدا و ایستادگی بر سر آرمان- ۲۴ مرداد ۹۹ 07:38
چلچراغ ۱۰مرداد۱۳۶۱ حماسه نبرد و شهادت فرمانده سیاوش سیفی و ۴۰ قهرمان دیگر مجاهد خلق در تهران 15:21
ماجرای پرواز بزرگ از پایگاه یکم نیروی هوایی در تهران تا پاریس ۶ و ۷ مرداد ۱۳۶۰ 02:00
تجدید عهد مجاهدین با جاودانه فروغها در سالگرد حماسه کبیر فروغ جاویدان در اشرف ۳ -قسمت اول- ۶ مرداد ۹۹ 18:06
سالگرد حماسه فروغ ایران - ۶ و ۷ مرداد ۱۳۸۸ در اشرف 37:50
خلوص نیت جهاد - فروغ جاویدان - مصاحبه با مهدی ابریشمچی- ۵ مرداد ۹۹ 22:08
نخستین سالگرد فروغ جاویدان در ارتش آزادیبخش ملی ایران - مسعود رجوی - ۳مرداد۱۳۶۷ 08:19
حماسه کبیر عقیدتی - میهنی فروغ جاویدان - قسمت دوم 03:41
شعله در زنجیر- به مناسبت سالروز شهادت سید محمد رضا سعادتی- ۳ مرداد۹۹ 22:22
حماسه کبیر عقیدتی میهنی فروغ جاویدان - تقدیم به خلق و تاریخ 47:07
سالگرد حمله موشکی به لیبرتی در ۱۴ تیر ۱۳۹۵ 03:30
مریم رجوی از نگاه دیگران – آرمانی هدایت شده – قسمت دوم 08:51
مریم رجوی از نگاه دیگران – آرمانی هدایت شده – قسمت اول 09:28
سالگرد آزادی رئیس جمهور بر گزیده مقاومت و خنثی شدن توطعه های استعماری ارتجاعی 25:33
سالگرد آزادی مریم رجوی و درهم شکستن کودتای ارتجاعی استعماری ۱۲ تیر ۱۳۸۲ 41:19
۱۲تیر ماه سالروز آزادی مریم رجوی در سال ۱۳۸۲ از شکوهمندترین لحظه های تاریخ مقاومت ایران در برابر دیکتاتوری آخوندی 38:43
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت یازدهم - ۱۰ تیر ۹۹ 45:44
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت نهم - ۹ تیر 40:01
۳۰خرداد پاسخ به ضرورت تاریخ – آخرین فرصت، برای مسالمت – قسمت هشتم 35:59