مناسبتهای سازمانی

سالگرد حمله موشکی بامداد ۲۱بهمن۱۳۹۱ به لیبرتی ـ یکصد موشک با ۸ شهید و ۱۰۰مجروح و مصدوم 15:25
شمایل خوب آن سرو ـ حمید اسدیان 22:16
کشاکش مجاهدین با دیو سرنوشت در تاریخ معاصر ایران خمینی ضد بشر۲ ـ مسعود رجوی ـ ۱۹بهمن۱۳۶۳ 51:02
مریم رجوی - سخنرانی در گرامیداشت شهیدان ۱۹بهمن۶۰ در موزه مقاومت – اشرف۳ 19:52
۱۱بهمن سالروز شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق 15:55
سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - ماه کنعانی من - به قلم نویسنده صدیق حمید اسدیان 26:54
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه 09:00
بزرگداشت قربانیان شلیک موشک به هواپیمای مسافربری توسط پاسداران - اشرف۳ - یکشنبه ۲۲دی۹۸ 08:30
 هفتم دی سالگرد شهادت قهرمانانه علی صارمی 13:38
دوم آذر سالروز تاسیس میلیشیای مردمی در سال ۱۳۵۸ سنگ بنای ارتش آزادیبخش ملی ایران 19:08
لیبرتی - نشست عمومی - چهلم شهیدان حمله موشکی هفتم آبان - ۱۴ آذر ۱۳۹۴ - قسمت اول 28:31
25:49
هفتم آبان سالگرد سنگین ترین حمله موشکی برای قتل عام مجاهدین در لیبرتی با شلیک ۸۰ موشک 01:44
مریم رجوی 34:43
مریم رجوی 52:59
سخنان سه شهید قهرمان در نشست مجاهدین در اشرف ۱۷مهر۱۳۸۸ 50:23
۱۵مهر سالگرد قیام پیروزمند اشرف و کارزار جهانی برای آزاد کردن گروگانهای مجاهد خلق پس از حملات ۶و۷ مرداد۱۳۸۸ - قسمت اول 30:20
هفتم مهر سالگرد خروج نام مجاهدین از لیست آمریکا پیروزی تاریخی مقاومت و ارتش آزادیبخش ملی 61:29
 پنج مهر چگونه با شعار «مرگ بر خمینی» ،بت و هیبت خمینی دجال شکسته شد- 22:14
۵مهر - سالروز حماسه فروزان پنجم مهرماه ۱۳۶۰ 26:38