مناسبت ۷ آبان – زندگینامه شهید حمید دهقان-۷ آبان ۱۳۹۷ سلام فرمانده، سلام من رزمنده مجاهد خلق حمید دهقان ،عاشق همیشه حاضر شما ، این سخن فرمانده ای است جسور و پر توان که در خلق حماسه ها در میدان های بسیار و در فروغ جاویدان نقشی درخشان داشته است تصویری است از یک دیدار […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۷ آبان حمله موشکی به لیبرتی – زندگینامه شهید حسین سرو آزاد-۷ آبان ۱۳۹۷ سخن از مجاهد قهرمان خلق حسین سرو آزاد ، فرزند قائم شهر قهرمان است که سر تا سر زندگیش شوق آزادی و تلاش بود و گذشتن از زندانی به زندان دیگر ، و از شکنجه ای به شکنجه دیگر و […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه جمعی شهدای ۷آبان- قسمت دوم – ۷ آبان ۱۳۹۷ مجاهد شهید محمد علی میزایی مجاهد شهید محمد حسن نور علی مجاهد شهید اکبر علیدوست مجاهد شهید عبدالرضا وادیان مجاهد شهیدامیر حسین اداوی مجاهد شهیدفرشید ربیعی  بیشتر بخوانید  

بیشتر بخوانید

مناسبت ۷ آبان – گفتگو با مهدی برائی – قسمت دوم – ۷ آبان ۱۳۹۷ ۷ آبان سالگرد سنگین ترین حمله موشکی به لیبرتی هفتم آبان مصادف با مو شک باران قرارگاه لیبرتی در سال ۱۳۹۴ ، در جریان این حمله موشکی رژیم آخوندی ۲۴ نفر از مجاهدین به شهادت رسیدند در همین رابطه گفتگویی […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید حسین ابریشمچی- ۷ آبان ۱۳۹۷ مجاهد شهید حسین ابریشمچی سردار پرشور صحنه های نبرد بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

زندگینامه شهید نیره ربیعی- ۷آبان ۱۳۹۷ طرح سرخی دیگر از فدا نگاهی به زندگی پر فراز مجاهد قهرمان نیره ربیعی صبور و مهربان – مجاهدی پایدار در میدان های سخت نبرد بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

زندگینامه جمعی شهدای ۷آبان- قسمت اول – ۷ آبان ۱۳۹۷ به یاد شهدای قهرمان سنگین ترین حمله موشکی به لیبرتی – ۷ آبان ۱۳۹۴ مجاهد شهید منوچهر براتی  استوار و متین با آتشفشانی در سینه مجاهد شهید احمد مسچیان مجاهد شهید شریف ویس مجاهد شهید جاسم قصیر بیشتر بخوانید

بیشتر بخوانید

مناسبت ۷ آبان – گفتگو با مهدی برائی – قسمت اول – ۷ آبان ۱۳۹۷ ۷ آبان سالگرد سنگین ترین حمله موشکی به لیبرتی هفتم آبان مصادف با مو شک باران قرارگاه لیبرتی در سال ۱۳۹۴ ، در جریان این حمله موشکی رژیم آخوندی ۲۴ نفر از مجاهدین به شهادت رسیدند در همین رابطه گفتگویی […]

بیشتر بخوانید

مناسبت سی مهر گفتگوبا مهدی براعی به مناسبت سی مهرانتخاب مریم رجوی-قسمت چهارم بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را در خلال این سالیان […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت پنجم

بیشتر بخوانید

جنگ سی مهر انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذرکریمپوروفرید ماهوتچی قسمت چهارم

بیشتر بخوانید

۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت سوم موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت سوم

بیشتر بخوانید

سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت اول ۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت اول

بیشتر بخوانید

 ۳۰مهرسالروزانتخاب برای ایران آزادودموکراتیک سالروزانتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ محسن نادی قسمت دوم موضوع:لیست گذاری عمق توطئه برای نابود کردن مقاومت مردم ایران وتثبیت رژیم آخوندی  که شکل گرفته  بود مهمان برنامه محسن نادی شبستری-قسمت دوم

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر روز انتخاب مریم رجوی – جنگ سی مهرـ آذر کریمپوروفرید ماهوتچی- قسمت سوم

بیشتر بخوانید

مناسبت – ۳۰ مهر انتخاب مریم رجوی– جنگ سی مهر- قسمت دوم

بیشتر بخوانید

مناسبت ۳۰ مهر – جنگ سی مهر-دوشنبه-دومین برنامه من یک آرزودارم مریم رجوی -دومین برنامه سی مهر

بیشتر بخوانید

سی مهر- راه دشوار آزادی -هجرت مجاهدین از عراق تاریخچه ییک هجرت این برنامه نگاهی دارد اجمالی و کوتاه به تاریخچه ی مجاهدین در اشرف و لیبرتی که به هجرت مجاهدین از عراق انجامید

بیشتر بخوانید

سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی– گفتگوبا مهدی براعی- قسمت سوم بینندگان گرامی در مجموعه بحثهایی که در ویژه برنامه های سی مهر سالروز معرفی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران خا‌ نم مریم رجوی داشتیم به مباحث مختلفی پرداختیم که عموما وجوهی از کارکردهای ایشان در این موضع را در خلال این سالیان نشان داده […]

بیشتر بخوانید

سی مهر- سالروز انتخاب مریم رجوی برای یک ایران آزاد و دمکراتیک- قسمت پنجم ویژه برنامه ۳۰ مهر سالروز انتخاب برای یک ایران آزاد و دمکراتیک سلام و درود به شما دوستان و همراهان ویژه برنامه ۳۰ مهر ،بسیار خوشبختم که با برنامه ای در خدمتتان هستم که باز گو کننده سالروز انتخاب خانم مریم […]

بیشتر بخوانید