آخرین امید در اولین سنگر به مناسبت آزادی مسعود رجوی از زندان شاه –  قسمت پنجم کلیپ اول – اولین ارتباطاتی  که توی زندان شکل گرفت سریال آخرین امید- قسمت پنجم  کلیپ اول کلیپ دوم از این سریال را همینجا مشاهده کنید اولین ارتباطاتی  که توی زندان شکل گرفت از همان اتاقهای شکنجه و باز جویی […]

بیشتر بخوانید

زنده یاد مجاهد کبیر محمد علی جابر زاده انصاری- زندگی سراسر دوست داشتن مردم و اراده مبارزه برای آزادیشان ، با اندیشة همیشگی، در کار چاره جویی آزادی ایران یک زندگی – الگویی برای جوانان ایران با زندگی سراسر دوست داشتن مردم و اراده مبارزه برای آزادیشان ، با اندیشه ای همیشه در کار چاره […]

بیشتر بخوانید

مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم – کلیپ دوم -پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان – مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد  آخرین امید دراولین سنگر قسمت چهارم -کلیپ دوم: پیوند نبرد در بیرون و درون زندان              در اولین قسمت گفتیم که مبارزه مسلحانه که در […]

بیشتر بخوانید

مستند تاریخچه زندانهای شاه-قسمت چهارم-پیوند مبارزه در بیرون و درون زندان – مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید بویژه محیطهای روشنفکری را  دگرگون کرد  آخرین امید دراولین سنگر قسمت چهارم -کلیپ اول: پیوند نبرد در بیرون و درون زندان              در اولین قسمت گفتیم که مبارزه مسلحانه که در سال ۱۳۵۰ شعله کشید […]

بیشتر بخوانید

  زندگینامه مجاهد شهید سعید سعیدپور – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین – متولد ۱۳۳۸ در شهر گلپایگان بود در دوران کودکیش خانواده او به تهران مهاجرت کردند و تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در تهران گذراند مجاهد شهید سعید سعید پور متولد ۱۳۳۸ در شهر گلپایگان بود در دوران کودکیش خانواده او به تهران مهاجرت […]

بیشتر بخوانید

زندگنامه مجاهد شهید کاظم مرتضوی – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای محروم و زحمتکش در خمین متولد شد زندگینامه کاظم مرتضوی ـ ۹۲ مجاهد شهید کاظم مرتضوی در سال ۱۳۳۴ در خانواده ای محروم و زحمتکش در خمین متولد شد او بعد از پایان تحصیلات دبیرستانی در قسمت ارتباطات بین […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین .مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری در سال ۱۳۳۰ در یک خانواده زحمتکش اصفهانی متولد شد مجاهد شهید عباسعلی جابرزاده انصاری در سال ۱۳۳۰ در یک خانواده زحمتکش اصفهانی متولد شد او چند سال پس از پایان تحصیلات متوسطه به گل فروشی اشتغال داشت آشنایی […]

بیشتر بخوانید

زندگی نامه مجاهد شهید محمد حسن مهدوی – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین پربار ترین دوران زندگی مبارزاتی حسن به ما ههای پس از ۳۰ خرداد ۶۰ باز می کردد زندگینامه محمد حسن مهدوی وقتی جوخه های تیر باران خمینی ده تا ده تا و صد تا صد تا میلیشیای قهرمان و دانش آموزان انقلابی را […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه  مجاهد شهید حسن پور قاضیان – ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین – او در  سال ۱۳۳۵ در یک خانواده زحمتکش در جنوب شهر تهران ، بدنیا آمد و با درد و رنج مردم آشنا شد مجاهد شهید حسن پور قاضیان در سال ۱۳۳۵ در یک خانواده زحمتکش در جنوب شهر تهران ، متولد شد حسن […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه مهشید فرزانه سا – عاشورای مجاهدین ۱۹ بهمن مجاهد شهید مهشید فرزانه سا متولد سال ۱۳۳۷ در تهران از جمله مجاهدان قهرمانی بود که در عاشورای ۱۹ بهمن ۶۰ در کنار اشرف و موسی قهرمانانه جنگید گلبرگ سرخ فدا   بر برف بهمن   مجاهد شهید مهشید فرزانه سا مجاهد شهید مهشید فرزانه سا متولد سال ۱۳۳۷ […]

بیشتر بخوانید

زندگینامه محمد مقدم از شهدای ۱۹ بهمن عاشورای مجاهدین- محمد مقدم در سال ۵۲ به دلیل شرکت در فعالیتهای مبارزاتی علیه شاه دستگیر و به ۴ سال زندان محکوم شد مجاهد شهید محمد مقدم محمد مقدم در سال ۵۲ به دلیل شرکت در فعالیتهای مبارزاتی علیه شاه دستگیر و به ۴ سال زندان محکوم شد آشنایی […]

بیشتر بخوانید

سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ـ قسمت دوم ـ  در سالگرد ۱۹ بهمن عاشورای شکوهمند مجاهدین و ترسیم تابلویی درخشان از فدا و شجاعت هستیم حماسه ۱۹ بهمن مناسبت ۱۹بهمن-قسمت دوم – ۱۸ ۱۱ ۱۳۹۷ تصویر پر فروغی از فدای بیکران اشرف رجوی  موسی خیابانی    حماسه عاشورای مجاهدین موسی خیابانی : تا […]

بیشتر بخوانید

سالروز شهادت اشرف رجوی و موسی خیابانی ـ  در سالگرد ۱۹ بهمن عاشورای شکوهمند مجاهدین و ترسیم تابلویی درخشان از فدا و شجاعت هستیم حماسه ۱۹ بهمن مناسبت ۱۹ بهمن-قسمت اول – ۱۸ ۱۱ ۱۳۹۷ تصویر پر فروغی از فدای بیکران اشرف رجوی  موسی خیابانی    حماسه عاشورای مجاهدین زیباترین حماسه را کدامین واژه یارای […]

بیشتر بخوانید

هجدهم بهمن ماه روز بزرگداشت حجت زمانی.کانونهایی که هر از گاهی از آن قامت یک مجاهد و یک مبارز تسلیم نا پذیر قد می کشد و به همه بخصوص جوانان ایران پیام مقاومت می دهد امروزه زندانها در حاکمیت ولایت فقیه به سنگر های اعتراض و ایستادگی تبدیل شدند کانونهایی که هر از گاهی از […]

بیشتر بخوانید

سریال آخرین امید ، تاریخچه زندانهای شاه ، صحنه ای دیگر از نبرد در زندان سریال آخرین امید-قسمت سوم -کلیپ دوم در اولین قسمت سند تاریخچه زندانهای شاه دیدیم که با آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ چهره زندانها هم تغییر کرد ، زندان از آنچه که شاه اسمش را گذاشته بود ندامتگاه ، تبدیل […]

بیشتر بخوانید

سی دی، آزادی آخرین زندانیان سیاسی منجمله مسعود رجوی از زندان شاه قسمت پایانی-با آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ چهره زندانها هم تغییر کرد سریال آخرین امید-قسمت سوم -کلیپ اول در اولین قسمت سند تاریخچه زندانهای شاه دیدیم که با آغاز مبارزه مسلحانه در سال ۱۳۵۰ چهره زندانها هم تغییر کرد ، زندان از […]

بیشتر بخوانید