فعالیت کانونهای شورشی-در بزرگداشت حماسه ۵ مهر و شهدای قهرمان مجاهد خلق

بیشتر بخوانید

پنج مهر سالروز حماسه فروزان پنجم مهر۱۳۶۰ ۵ مهر سالروز حماسه فروزان  پنجم مهرماه۱۳۶۰   پیام برادر ۲مهر۸۹ اول مهر شکفت و نخستین روز درس دوباره فرا رسید. حرف اول و درس اول همانست که در ابتدای پاییز در  ۵ مهر ۱۳۶۰ دانش آموزان در صفی بی انتها با خون سرخ خود نوشتند: «آ» مثل […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۵مهر-قسمت چهارم-۴مهر۱۳۹۷ گزارش به مناسبت ۵ مهراززندانیان مجاهد خلق دراوین.نسبت به مقاومت درزندان وکشتاردژخیمان درروز ۵مهردرخیابانها  از زبان چند تن از زندانیان از بند رسته ( محمد زند) ادامه گزارش یکی از فرماندهان حماسه ۵مهر (عبدالوهاب فرجی)  

بیشتر بخوانید

مناسبت ۵مهر- قسمت سوم – ۴ مهر ۱۳۹۷ افتخار آمیز ترین شعار زمان گزارشی از حماسه پنجم مهر ادامه صحبت های یکی ازفرماندهان صحنه ۵ مهر( عبدالوهاب فرجی) ۵ مهر سالروز خماسه ای بزرگ است از میلیشیای مجاهد خلق ، که افتخار آمیز ترین شعار زمانه ما را در تاریک ترین لحظات تاریخ کنونی ایران […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۵مهر- قسمت دوم – ۴ مهر ۱۳۹۷ افتخار آمیز ترین شعار زمان گزارشی از حماسه پنجم مهر۱۳۶۰ از زبان یکی ازفرماندهان حماسه( عبدالوهاب فرجی) ۵ مهر سالروز خماسه ای بزرگ است از میلیشیای مجاهد خلق ، که افتخار آمیز ترین شعار زمانه ما را در تاریک ترین لحظات تاریخ کنونی ایران در قلب ایران […]

بیشتر بخوانید

مناسبت ۵مهر- قسمت اول -۴مهر۱۳۹۷ اشاره یی به قیام مجاهدین در۵مهر۱۳۶۰ از مسعود رجوی درسال ۱۳۸۸ افتخار آمیز ترین شعار زمان گزارشی از حماسه پنجم مهر ۱۳۶۰ ۵ مهر سالروز خماسه ای بزرگ است از میلیشیای مجاهد خلق ، که افتخار آمیز ترین شعار زمانه ما را در تاریک ترین لحظات تاریخ کنونی ایران در […]

بیشتر بخوانید

استراتژي قيام  و سرنگوني مسعود رجوي -30دي 1388 اشاره يي به قيام مجاهدين در 5 مهر 1360 همه کسانی‌که سال 1360 را به‌خاطر دارند، می‌دانند که مجاهدین از نیمه شهریور سال 60 تا اوایل مهر و سپس در اوج خودش در روز 5مهر در تهران و برخی دیگر از شهرستانها، به آزمایش یک قیام جانانه […]

بیشتر بخوانید