استراتژي قيام  و سرنگوني مسعود رجوي -30دي 1388 اشاره يي به قيام مجاهدين در 5 مهر 1360 همه کسانی‌که سال 1360 را به‌خاطر دارند، می‌دانند که مجاهدین از نیمه شهریور سال 60 تا اوایل مهر و سپس در اوج خودش در روز 5مهر در تهران و برخی دیگر از شهرستانها، به آزمایش یک قیام جانانه […]

بیشتر بخوانید