مناسبتهای سازمانی

زهرا رجبی شهید بزرگ دفاع از حقوق پناهندگان ، قربانی تروریسم افسار گسیخه آخوندها 31:42
یک زندگی الگویی برای جوانان ایران ، محمد علی جابر زاده 19:56
قصه های مقاومت ۱۹بهمن-۶۰شهادت موسی واشرف 18:00
کارنامه ۴۱ساله ننگین حاکمیت آخوندی-غصب حاکمیت ملت ایران-قسمت اول 18:00
سالگرد حمله موشکی - بامداد ۲۱بهمن ۱۳۹۱ به لیبرتی 15:25
تا زندگی ببالد و انسان به انسان بودن خود فخر کند - حماسه ۱۹ بهمن 66:04
19:52
یازدهم بهمن - سالروز شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق 12:51
شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق - ۱۱ بهمن ۱۳۵۰ - قسمت دوم 24:32
یازده بهمن سالروز شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق - قسمت اول 27:01
مانور سیمرغ رهایی 66:52
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت چهارم - ۲۹دی۹۸ 10:46
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت سوم - ۲۹دی۹۸ 21:12
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت دوم - ۲۹دی۹۸ 22:22
مسعود_رجوی 20:58
مسعود رجوی ۱۰دی۱۳۹۰-سالگرد درهم شکستن ضرب ‌الاجل مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی 54:47
مسعود رجوی ۱۶ دی ۹۶ - هفتم دی سالگرد شهادت قهرمانانه علی صارمی 13:38
حمله موشکی به لیبرتی - ۵ دی۱۳۹۲ 23:03
قطعه طنز-بمناسبت سالگرد شکست خفت بار مالکی_خامنه‌ای در اشرف۲۴آذر۱۳۸۸ 07:15
به مناسبت سالگرد شکست خفت‌بار مالکی-خامنه‌ای در اشرف - ۲۴آذر۸۸ 10:25