مناسبتهای سازمانی

راز عبور کلیپ یک ۱۹:۵۰
عبور مجاهدین ۳۴:۴۹
مراسم عاشورای حسینی در جمع مجاهدان در اشرف۳ 55:12
سالگرد هجرت بزرگ 66:18
شانزده شهریور سالروز شهادت مهدی رضایی گل سرخ انقلاب ضدسلطنتی ایران 10:30
جنایت علیه بشریت _گزارش مستند حمله به اشرف _۱۰شهریور۱۳۹۲ _قسمت شانزدهم 53:26
گفتگو با مهدی خدایی صفت از مسئولان سازمان مجاهدین ۲۲:۳۰
04:00
آخرین امید قسمت سوم-کلیپ یک 17:15
86:16
عباس داوری در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 05:12
سخنان برادران مجاهد در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 14:36
محمد حیاتی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 02:59
مراسم بزرگداشت آغاز پنجاه و پنجمین سال تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 15:27
خواهرمجاهد زهرا مریخی در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 23:02
سخنان خواهران مجاهد در جشن سالگرد تأسیس سازمان مجاهدین خلق ایران-اشرف۳ 15:28
جنایت علیه بشریت _گزارش مستند حمله به اشرف _۱۰شهریور۱۳۹۲ _قسمت چهاردهم 36:34
جنایت علیه بشریت _گزارش مستند حمله به اشرف _۱۰شهریور۱۳۹۲ _قسمت چهاردهم 36:41
جشن سالگرد تاسیس سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف۳ 52:35