مناسبتهای سازمانی

۱۹ فروردین سالگرد کارزار کبیر فروغ اشرف 23:11
عملیات بزرگ مروارید - از پا درآوردن ، تیپ و لشکر سپاه پاسداران توسط ارتش آزادیبخش ملی ایران-۱۲فروردین۱۳۷۰ 27:54
هفتم فروردین ۱۳۶۷ - عملیات آفتاب ارتش آزادیبخش ملی ایران 13:19
به یاد سردار قهرمان راه آزادی مجاهد خلق ابراهیم ذاکری 21:36
زهرا رجبی 31:42
یک زندگی الگویی برای جوانان ایران ، محمد علی جابر زاده 19:56
قصه های مقاومت ۱۹بهمن-۶۰شهادت موسی واشرف 18:00
کارنامه ۴۱ساله ننگین حاکمیت آخوندی-غصب حاکمیت ملت ایران-قسمت اول 18:00
سالگرد حمله موشکی - بامداد ۲۱بهمن ۱۳۹۱ به لیبرتی 15:25
تا زندگی ببالد و انسان به انسان بودن خود فخر کند - حماسه ۱۹ بهمن 66:04
19:52
یازدهم بهمن - سالروز شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق 12:51
شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق - ۱۱ بهمن ۱۳۵۰ - قسمت دوم 24:32
یازده بهمن سالروز شهادت احمد رضایی اولین شهید مجاهد خلق - قسمت اول 27:01
مانور سیمرغ رهایی 66:52
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت چهارم - ۲۹دی۹۸ 10:46
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت سوم - ۲۹دی۹۸ 21:12
۳۰دی سالروز آزادی آخرین زندانیان سیاسی از زندانهای دیکتاتوری شاه - قسمت دوم - ۲۹دی۹۸ 22:22
مسعود_رجوی 20:58
مسعود رجوی ۱۰دی۱۳۹۰-سالگرد درهم شکستن ضرب ‌الاجل مالکی و رژیم آخوندی توسط مجاهدان اشرفی 54:47