مناسبتهای ملی

دانشگاه ۱۶آذر - شعار دانشگاه تهران- سرکوب‌تون کاری نیست، مقاومت زندگی است 07:22
۱۶آذر روز دانشجو 10:12
سالگرد شهادت روحانی مبارز سیدحسن مدرس بدست رضاخان قلدر 05:12
به مناسبت روزدانش آموز-۱۲ آبان ۱۳۹۸ 0۶:۵۰
زیر ذره‌بین ذوالقرنین-فرمانروایی دادگستر ،فرمانروایی آگاه به دانش زمان -۹۸۰۸۰۶ ۴۲:۲۰
پاسارگاد - آبان ۱۳۹۸ 06:32
خبر فوری - روز کوروش- ۷آبان۹۸ 06:07
06:24
05:14
04:04
0۶:۲۸
گرامی باد یاد شهید انقلاب مشروطه سردار ملی شیخ محمد خیابانی 20:49
طالقانی روح راستین انقلاب ضدسلطنتی 18:59
هفده شهریور سالروز کشتار وسیع مردم بی دفاع به فرمان شاه خائن 03:01
سالگرد کودتای ننگین استعماری ارتجاعی علیه دولت ملی دکتر مصدق در سال۱۳۳۲ 17:21
15:00
بزرگداشت شاعر بزرگ ملی احمد شاملو 05:23
25:00