طنز-«آفساید»-برگرفته از پیک شادی- ۲۸ تیر ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

افشای مزدوران و قلم به مزدهای رژیم در برنامه آفساید هراس رژيم آخوندي از برگزاري گردهمايي بزرگ مقاومت در9تیر1397- 30 ژوئن 2018

بیشتر بخوانید

پیک شادی – آفساید – واکنشها به گردهمایی پاریس_970414

بیشتر بخوانید

طنز- «آفساید» – برگرفته از پیک شادی سیمای آزادی – تلویزیون ملی ایران – ۳خرداد ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران۱۳اردیبهشت۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران  ۲۳   فروردین ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید

سیمای آزادی تلویزیون ملی ایران ۹  فروردین ۱۳۹۷

بیشتر بخوانید