همیاری ملی با سیمای آزادی کارزار همبستگی در دوران تغییر و تغییر دوران گلچینی از بيست ودومين  همياري ملي

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۴ مهمانان برنامه: مهناز سلیمیان و بهزاد نظیری

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روز سوم-۳ مهمانان برنامه: جمعی از جوانان اشرف نشان و مهناز سلیمیان

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری-روزسوم-۲ مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها و ابوالقاسم رضایی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روز سوم-۱ مهمانان برنامه: محمد‌علی توحیدی و جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

استقبال هموطنان از برنامه همیاری بیست و دومين برنامه همیاری ملی با سیمای آزادی با پیامهای پرشور همبستگی از سوی هموطنانمان در سراسر ایران و در کشورهای مختلف جهان در سومین روز ادامه یافت. همیاران سیمای آزادی با اهدای کمکهایشان به صدا وسیمای آزادیخواهی مردم ایران و با ابراز پرشورترین عواطف انقلابی نسبت به مقاومت […]

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۵ مهمانان برنامه: ناهید همت آبادی، ابراهیم مازندرانی و سنابرق زاهدی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۴ مهمانان برنامه: جمعی از اشرف نشانها، ناهید همت آبادی و ابراهیم مازندرانی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم -۳ مهمان برنامه: مهدی ابریشمچی

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری – روز دوم – ۲ مهمانان برنامه: ربیعه مفیدی، نسرین مسیح و جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

گزیده‌ای از بیست و دومین همیاری- روزدوم -۱ مهمانان برنامه: مهین مشفق نیا ، حسین ربوبی و جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

استقبال مردم از بیست و دومین برنامه همیاری بیست و دومين برنامه همیاری با سیمای آزادی،که از روز جمعه آغاز شد، با استقبال پرشور هموطنان و همیاران تلویزیون ملی ایران، ادامه پیدا کرد. همیاران سیمای آزادی با تأکید بر آمادگی و عزم خود برای حمایت از صدا و سیمای آزادیخواهی مردم ایران در مقابل خفقان […]

بیشتر بخوانید

منتخب همیاری ۲۲- روز اول – ۵ مهمانان برنامه احسان امین الرعایا فرزین هاشمی

بیشتر بخوانید

منتخب همیاری ۲۲ – روز اول – ۴ مهمانان برنامه سیما باقرزاده جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

منتخب همیاری ۲۲- روز اول -۲ مهمانان برنامه بدری پورطباخ محمد محدثین

بیشتر بخوانید

گزیده همیاری۲۲ – روز اول – ۱ مهمانان برنامه: سهیلا قنبر نژاد و جمعی از اشرف نشانها

بیشتر بخوانید

همیاری با سیمای آزادی بیست و دومين برنامه همیاری با سیمای آزادی، که تا روز یکشنبه 14 آبان ماه  ادامه پيدا مي كند، با استقبال هموطنان رو به رو شد. هموطنانمان از داخل و خارج کشور به یاری سیمای آزادی، تلویزیون ملی ایران برخاستند و بر رابطه سرشار و رزمنده خود با سیما و صدای […]

بیشتر بخوانید