زنان خط شکن ـ- بتول رجایی – زنان در صف مقدم نبرد برای آزادی – سدی استوار در برابر ارتجاع – دینامیزم جهش بسوی آزادی نقش هدایت کننده و فعال در نبرد سرنگونی زنان خط شکن ـ- بتول رجایی- ۲۸ ۱۱ ۱۳۹۷ زنان خط شکن زنان در صف مقدم نبرد برای آزادی – سدی استوار در […]

بیشتر بخوانید

 مستند سازی های سفارشی علیه مجاهدین و پشت پرده آن – پرونده- مرضیه هاشمی یک مامور اطلاعات آخوندها دو هفته پس از ورود به آمریکا در یک پرواز داخلی دستگیر شد پرونده ۲۱۲- مستندهای سفارشی -۲۱ ۱۱ ۱۳۹۷ پشت پرده مستند سازی های سفارشی رژیم علیه مجاهدین در تاریخ ۲۶ دی ماه  اعلام شد مرضیه هاشمی […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن درصف مقدم نبرد برای آزادی نصرت رمضانی وحماسه این شیرزن مجاهد خلق با مزدوران تا دندان مسلح رژیم زن ستیز آخوندی

بیشتر بخوانید

ضربه‌ای جبران‌ناپذیر به سفارت ایران در آلبانی شبکه جاسوسی تروریستی

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی –  قسمت هشتم – ۳۰ ۱۰ ۱۳۹۷ قیام و ارتش آزادی برنامه ای که امروز هشتمین قسمت آنرا باهم می بینیم ضمن سلام به همه شما دوستان عزیز یاد آوری می کنم که تاریخچه قیام بزرگی را در این برنامه مرور می کنیم که سر باز ایستادن ندارد قیامی که با […]

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی-قسمت هفتم – ۲۶ ۱۰ ۱۳۹۷ قیام و ارتش آزادی   –    چشم انداز روشن فردا هفتمین قسمت از مجموعه برنامه های قیام و ارتش آزادی در خدمت شما هستیم قیامی برای آزادی و عدالت اجتماعی و بر پایی حاکمیت مردمی. قیام البته ویژگیهای خاص خودش را داشت از شهرستانها شروع شد […]

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی – قسمت ششم – ۲۴ ۱۰ ۱۳۹۷ قیام و ارتش آزادی   –   چشم انداز روشن فردا از ششمین قسمت قیام و ارتش آزادی به همه شما سلام می کنم قیامی که گر چه در دی ماه ۹۶ شعله کشید اما در واقع آتشی است دیر پا ،که مردم ایران دهه هاست […]

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی-قسمت پنجم – ۲۱ ۱۰ ۱۳۹۷ قیام و ارتش آزادی کلیپ حاضر پنجمین قسمت از سلسله برنامة قیام و ارتش آزادی  است.سلسله برنامه هایی در امتداد قیام ، قیامی که از دی ۹۶ آغاز شد و هنوز ادامه دارد قیامی که ریشه هایش بر می گردد به ۴۰ سال نبرد و مقاومت […]

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی-قسمت چهارم – ۱۸ ۱۰ ۱۳۹۷ چشم انداز روشن فردا قیام دی ماه ۱۳۹۶ با سلام به همه شما ، چهارمین قسمت از برنامه قیام و ارتش آزادی را باهم می بینیم . در قسمتهای قبلی نگاهی کردیم به حرکتهای اعتراضی و قیامهای مردم از فردای روی کار آمدن خمینی تا سال […]

بیشتر بخوانید

پرونده -قسمت ۲۱۰ – مزدوران برای شیطان‌سازی – ۱۷ ۱۰ ۱۳۹۷ پرونده  وحشت خامنه ای از قیام و گسترش کانونهای شورشی و استفاده از مزدوران دون پایه برای شیطان سازی . در برنامه قبلی پرونده به یکی از ابزارهای رژیم در راستای جنگ روانی علیه مقاومت پرداختیم و از سوابق تلویزیون پرس تی وی را […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن فاطمه مصباح – ۱۶ ۱۰ ۱۳۹۷ به مرتجعین می گویم تاریخ را عبور کردم و مرور کردم اما جنایت شما فجیع ترین جنایت های است که در تاریخ دیده شده و این جنایت های فجیع شما ، در تاریخ ثبت خواهد شدو خلق انتقام یک چنین خونهایی را خواهد گرفت راستی ویژگیهای […]

بیشتر بخوانید

قیام و ارتش آزادی – شماره۲ – ۱۲ ۱۰ ۱۳۹۷ قیام و ارتش آزادی – چشم انداز روشن فردا قیامهای سالهای اخیر ایران ، ادامه و نتیجه منطقی مقاومت مستمر و سراسری و قیامهای سالهای گذشته هستند و در بستر آن حرکتها شکل می گرفتند پس از حرکتهای اعتراضی دهه ۶۰ که خمینی آنها را […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن-طاهره طلوع- ۹ ۱۰ ۱۳۹۷ زنان خط شکن این تصویر بیان مقاومت با همه چیز و با هر بهایی است او یک تن نیست ، او اینک در شمار بیشماران است ، بیشمار زنان آگاه ، پیشتاز و رزمنده ای که همگی گویا یک تن هستند ، یک تن و یک پیکر واحد […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن-صدیقه عباس زاده- ۲ ۱۰ ۱۳۹۷ زنان خط شکن هر انسانی در لحطه ای از زندگیش در یک دو راهی انتخاب قرار می گیرد زندگی برای خود یا برای مردم ، این بزنگاهی است که برخی از آن با چراغ خاموش رد می شوند و برخی دیگر تمام هستیشان را هزینه جواب به […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن ـ‌ شیرین معاضد- ۲۵ ۰۹ ۱۳۹۷ زنان خط شکن وقتی که راه با مشعل های فروزان روشن است باید بیاد بیاوریم ستاره گانی را که در ضلام تاریکی هر کدام اخگری شدند تا تکثیر کمیتها مشعل راه مردم ایران پدیدار شود ، یک زن فدایی ، که هیچگونه اطلاعاتی در زیر شکنجه […]

بیشتر بخوانید

پرونده ۲۰۹- ۱۹ ۰۹ ۱۳۹۷ رسانه های جنگ روانی و شیطان سازی رژیم علیه مقاومت با سلام به هم میهنان عزیز ، افشای توطعه بمب گذاری در گرد همایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس و دستگیری عوامل تروریست رژیم در آلمان و بلژیک و دانمارک و دستگیری و اخراج شماری از دیپلمات تروریست های رژیم […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن ـ‌ شکر محمد زاده- ۱۸ ۰۹ ۱۳۹۷ زنان خط شکن در زندگی لحظاتی هستند که هر انسانی در نقطه انتخاب قرار می گیرد ، زیستن برای خود یا فدا کردن برای دیگران ، شکر محمد راده زنی پیشتاز بود که در چنان نقطه ای دومی را انتخاب کرد فدای خود و شخصی […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن-سو فان چان- ۱۵ ۰۹ ۱۳۹۷ مجاهد شهید سوفان چان رزمنده انسانیت بیکران انقلاب مردم ایران پس از سال ۵۷ قهرمان زنان مبارز و مجاهد بسیاری را در برابر فاشیسم مذهبی حاکم بر ایران پرورده ، ولی یکی از چشمگیر ترین پدیده ها حضور زنان خارجی در این مقاومت است مینا اقبال از […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن- سمینا اقبال – ۷ آذر ۱۳۹۷ زنان خط شکن قهرمانانی هستند که تمامی مرزهای استثماری و زنجیرهایی را که حاکمیت مرد سالار به دست و پای زنان بسته ، می گسلد و جلوه هایی از قدرت زنان را به نمایش می گذارند که گاه حیرت انگیز است در میان زنان خط شکن […]

بیشتر بخوانید

زنان خط شکن- آنی ازبرت- ۲۷ آبان ۱۳۹۷ زنان خط شکن   –  مجاهد شهید آنی ازبرت زنی قهرمان از فرانسه که به یاری مقاومت ایران شتافت . تاریخ مبارزات مردم ایران قهرمانانی دارد که بعد ها بیشتر شناخته خواهند شد بویژه زنان قهرمانی که حس عمیق همبستگی انسانی آنها را از سرزمین های دور دست […]

بیشتر بخوانید